Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

1248
NameSizeHits
NameSizeHits
Αριθμ 001-21.01.2013 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 2013-2014.66.6 KiB11
Αριθμ 002-21.01.2013 Περί εγκρίσεως ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013 Δήμου Μονεμβασιάς105.7 KiB11
Αριθμ 003-21.01.2013 Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Μονεμβασιάς106.9 KiB45
Αριθμ 004-21.01.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (πρόσθετη παρέμβαση κοιν χώρου ΤΚ Βελιών)71.6 KiB11
Αριθμ 005-21.01.2013 Συγκρ επιτροπών διαγωνισμών & αξιολόγησης προμήθειών-έργων Δήμου έτ.201389.6 KiB10
Αριθμ 006-21.01.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά αίτηση ακύρ κατά απόφ Δήμου Μολάων)69.4 KiB13
Αριθμ 007-21.01.2013 Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών204.2 KiB12
Αριθμ 008-01.02.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπρ Δήμου (αφορά πρόσθ παρέμβαση κοιν χώρου ΤΚ Βελιών)81.7 KiB15
Αριθμ 009-21.01.2013 Όροι δημοπρασίας «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικ Πλύτρας» πρ.970.000,00€287.1 KiB8
Αριθμ 010-01.02.2013 Εξέταση αιτήσεως κ Βουνελάκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης76.2 KiB13
Αριθμ 011-01.02.2013 Έγκριση πρακτικού δημ κλήρωσης επιτρ δημοπρασίας μίσθ ακινήτου ΔΕ Βοιών82.4 KiB10
Αριθμ 012-01.02.2013 Εξέταση αιτήσεως κ Μακράκου Ευαγγέλου περί νομικής στήριξης75.6 KiB12
Αριθμ 013-12.02.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου (έφεση κατά απόφ Ειρηνοδ Επιδ Λιμηράς)74.7 KiB12
Αριθμ 014-12.02.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτ δημοπρ μίσθωσης χώρου με γεώτρηση ΤΚ Δαιμονιάς74.3 KiB12
Αριθμ 015-12.02.2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασιάς έτους 201372.4 KiB13
Αριθμ 016-01.03.2013 Ορισμός δικηγόρου εκπροσ Δήμου (αγωγή Γεωργακάκου Χ κατά Δήμου)65.3 KiB12
Αριθμ 017-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρ τμ οικοπέδου στην ΤΚ Κουλεντίων ιδ Κουρκούλη Κ77.2 KiB19
Αριθμ 018-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου στον οικ Αγ Παρασκευή ιδ Κωχ Β76.5 KiB11
Αριθμ 019-01.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ αγροτεμαχίου ΤΚ Αγ Αποστόλων ιδ Παπούλη Γ77.9 KiB14
Αριθμ 020-01.03.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών69.0 KiB12
Αριθμ 021-01.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς206.0 KiB14
Αριθμ 022-01.03.2013 Ανατρ ανάλ υποχρεώσεων–διαγραφές δεσμ ανεκτ δαπανών έως 31.12.2012192.6 KiB10
Αριθμ 023-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (παραλλ δικτ ΔΕΗ ΔΚ Μολάων)77.3 KiB13
Αριθμ 024-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (επέκτ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Αγγελώνας)78.1 KiB13
Αριθμ 025-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (επέκτ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Αγ Ιωάννου)78.0 KiB13
Αριθμ 026-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου (ηλεκτροδ αντλ Βαλτακίου)77.4 KiB10
Αριθμ 027-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου(παραλλ δικτ ΔΕΗ ΤΚ Παντανάσσης)78.3 KiB10
Αριθμ 028-01.03.2013 Έκδοση εντάλμ προπληρ-ορισμός υπολόγου(παραλλ δικτ ΔΕΗ ΔΚ Νεάπολης)78.5 KiB10
Αριθμ 029-12.03.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου στην ΔΚ Μολάων ιδ Σταμαδιάνου Θ125.6 KiB11
Αριθμ 030-12.03 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου70.7 KiB13
Αριθμ 031-12.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών–έργων του Δήμου Μονεμβασιάς79.0 KiB11
Αριθμ 033-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-ανάδ αναδόχου έργ γεώτρησηςΤΚ Βελλανιδίων184.9 KiB6
Αριθμ 033-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-ανάδ αναδόχου γεώτρησηςΤΚ Βελλανιδίων184.9 KiB9
Αριθμ 034-12.03.2013 Όροι διαγωνισμού-διαθ πίστωσης-αν αναδόχου βοηθ χώροι κτηρίου ΔΚ Μολάων184.3 KiB10
Αριθμ 035-12.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης συντήρ-επισκευής-ανάπλαση Δημ κτηρίου Νεάπολης90.4 KiB13
Αριθμ 036-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκτασης δικτύου ύδρεσης οικ Ξιφιά ΤΚ Νομίων76.8 KiB10
Αριθμ 037-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση επέκτασης δικτ ύδρεσης οικ Αγ Κυριακής ΤΚ Μονεμβασίας76.8 KiB12
Αριθμ 038-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου Αγ Κωνσταντίνου ΤΚ Μεσοχωρίου77.2 KiB12
Αριθμ 039-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου Αγ Μάμα ΤΚ Ελίκας76.6 KiB11
Αριθμ 040-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου ΤΚ Παντανάσσης76.3 KiB11
Αριθμ 041-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης κοιμητηρίου ΤΚ Αγ Αποστόλων76.1 KiB12
Αριθμ 043-12.03.2013 Εισήγηση προς το ΔΣ περί κανονισμού λειτουργίας Κοιν Παντοπωλείου193.3 KiB20
Αριθμ 044-12.03.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου της ΤΚ Ελαίας76.4 KiB11
Αριθμ 045-12.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης τοπογρ αποτύπ οδού Νεάπολης-Αγ Νικόλαος89.0 KiB24
Αριθμ 046-12.03.2013 Απευθείας ανάθεση διαμόρφωσης χώρου τοποθ αποδυτηρίων γηπ Ασωπού76.7 KiB11
Αριθμ 047-26.03.2013 Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών71.8 KiB14
Αριθμ 048-26.03.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.8 KiB11
Αριθμ 049-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευής δικτ αποχέτευσης Γεν Λυκείου Μολάων74.5 KiB15
Αριθμ 050-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευής δαπέδου παιδικής χαράς Νεάπολης73.8 KiB11
Αριθμ 051-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση του έργου επισκευής μονοπατιών στο Κάστρου Μονεμβασίας75.6 KiB10
Αριθμ 052-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση κατασκευής τοίχου και τσιμεντ δρόμου στην ΤΚ Ελαίας74.6 KiB17
Αριθμ 053-26.03.2013 Όροι δημοπρασίας–ανάδοχος πεζοδρομίων-υποδ φωτιστικών ΔΚ Νεάπολης184.7 KiB9
Αριθμ 054-26.03.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.7 KiB12
Αριθμ 055-26.03.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.6 KiB9
Αριθμ 056-26.03.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών77.9 KiB11
Αριθμ 058-26.03.2013 Αποδοχή ή μη δωρεάς Τσιριγώτη Σ τμ αγροτεμ για κατασκευή υδρ δεξαμενής70.9 KiB12
Αριθμ 059-26.03.2013 Όροι διαγωνισμού προμήθειας αγωγών ύδρευσης ΔΕ Μολάων,Μονεμβασίας & Ζάρακα238.7 KiB11
Αριθμ 060-26.03.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ έτους 2012 Δ Μονεμβασιάς297.1 KiB12
Αριθμ 061-26.03.2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ87.9 KiB42
Αριθμ 062-26.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης αξιοποίησης Τουριστ Περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας93.8 KiB11
Αριθμ 063-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ανάπλασης πλατείας Χρυσαφίτισσας Κάστρου86.4 KiB12
Αριθμ 064-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης κατασκευής γέφυρας ποταμιάς στην ΔΚ Νεάπολης90.6 KiB11
Αριθμ 065-26.03.2013 Απευθείας ανάθ μελέτης αποκατ-συντήρησης τοιχογραφιών μνημείων ΔΕ Βοιών131.5 KiB12
Αριθμ 066-26.03 Απευθείας ανάθεση μελέτης αποκατάστασης μνημείου Αγίας Σοφίας, Άνω πόλης87.0 KiB15
Αριθμ 067-26.03.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης για κατασκευή αεροδρομίου ΔΕ Βοιών85.9 KiB10
Αριθμ 068-12.04.2013 Περί εξέτασης αιτήσεως του κ Χριστάκου Σταύρου περί νομικής στήριξης89.0 KiB10
Αριθμ 069-12.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς72.9 KiB9
Αριθμ 070-12.04.2013 Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφ προμηθειών72.6 KiB10
Αριθμ 071-12.04.2013 Περί αντιλογισμού των 331 & 332 προτάσεων ανάλυψης υποχρέωσης85.8 KiB33
Αριθμ 072-12.04.2013 Απευθείας ανάθεσης αποπεράτωσης δικτύου φωτισμού Πλύτρας74.4 KiB11
Αριθμ 073-12.04.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρησης τμ οικοπέδου ΔΚ Μολάων Σταμαδιάνου Θ75.8 KiB10
Αριθμ 074-12.04.2013 Προσφηγή Επιτροπή αρθ.152 Ν3463.2006 για ακύρωση αποφ ΟΕ66.5 KiB10
Αριθμ 075-12.04.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης Αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβασίας87.4 KiB9
Αριθμ 076-12.04.2013 Απευθείας ανάθεση κατασκευής φερατίων ομβρίων ΔΕ Μολάων75.3 KiB15
Αριθμ 077-12.04.2013 Ορισμός δικηγόρου σε αναγκαστική παρέμβαση κΠαπαγεωργίου Ι.68.8 KiB17
Αριθμ 078-12.04.2013 Εξέταση της 6663-03.04.2013 ένστασης δημοπρ παραλ δρόμου Πλύτρας93.8 KiB8
Αριθμ 079-12.04.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας βοηθητικών χώρων κτηρίου προ 195585.6 KiB11
Αριθμ 080-12.04.2013 Ορισμός δικηγόρου αίτηση Σταθοπούλου ακύρωσης απόφ ΑΣΕΠ67.5 KiB10
Αριθμ 081-12.04.2013 Απευθέίας ανάθεση έργου κατερευσάντων τοιχίων ΤΚ Ρειχέας75.8 KiB11
Αριθμ 082-12.04.2013 Όροι-πίστωση τοίχων & αποκατάσταση πρανών δρόμων ΔΕ Βοιών121.0 KiB10
Αριθμ 083-12.04.2013 Όροι-πίστωση φωτισμού μονοπατιού& πλατείας Παραδεισίου120.7 KiB8
Αριθμ 084-26.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς71.0 KiB10
Αριθμ 085-26.04.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών – έργων του Δήμου Μονεμβασιάς73.4 KiB10
Αριθμ 086-26.04.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας αγωγών ύδρευσης73.6 KiB11
Αριθμ 087-26.04.2013 Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας χλοοτάπητα γηπέδου ΤΚ Συκέας76.0 KiB13
Αριθμ 088-26.04.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.8 KiB9
Αριθμ 089-26.04.2013 Κατακύρωση δημοπρασίας αναδόχου ανόρυξης γεώτρησης Βελανιδίων81.3 KiB10
Αριθμ 090-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης - επισκευής δικτύβν ύδρευσης ΤΚ Ρειχέας76.0 KiB10
Αριθμ 091-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση έργου φρεατίου & πέτρινης βρύσης στην ΤΚ Ρειχέας77.1 KiB16
Αριθμ 092-26.04.2013 Απευθείας ανάθεση συντήρησης & επισκευής δικτύων ύδρευσης ΤΚ Παπαδιανίκων75.8 KiB10
Αριθμ 093-26.04.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.7 KiB12
Αριθμ 094-26.04.2013 Κατακύρωση δημοπρασίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικ Πλύτρας82.5 KiB14
Αριθμ 096-08.05.2013 Εξέταση της 8940-07.05.2013 αίτηςης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης86.9 KiB12
Αρίθμ 097 08.05.2013 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση ηλεκτρ Βλάβης φωτισμού ΤΚ Μονεμβασίας191.7 KiB11
Αρίθμ 098 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας422.9 KiB12
Αρίθμ 099 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας463.3 KiB11
Αρίθμ 100 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρ-τσιμεντοστρ ΔΕ Ζάρακα280.9 KiB8
Αρίθμ 101 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού228.5 KiB10
Αρίθμ 102 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού227.5 KiB11
Αριθμ 103-08.05.2013 Απευθείας ανάθεση επισκευής δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μεταμόρφωσης74.9 KiB8
Αρίθμ 104 08.05.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου προσθήκη βοηθ χώρων σε κτήριο προ 1955280.6 KiB12
Αρίθμ 105 08.05.2013 Απευθείας ανάθεση εργασίας επισκ ηλεκτ πεδίων δικτύου αποχέτ Μονεμβ214.6 KiB12
Αριθμ 106-22.05.2013 Εξέταση αιτήσεων Παπούλια, Μπατσάκη, Δελακοβία, περί νομικής στήριξης90.6 KiB12
Αριθμ 107-22.05.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου ΤΚ Παντάνασσας95.9 KiB11
Αριθμ 108-22.05.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευής αντλιοστασίου ΤΚ Νομίων96.4 KiB8
Αριθμ 109-22.05.2013 Διάθεση πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών73.8 KiB15
Αριθμ 110-22.05.2013 Απευθείας ανάθεση αποκατάστ βλάβης δημοτικού φωτισμού ΤΚ Μονεμβασίας78.4 KiB13
Αριθμ 111-22.05.2013 Ένσταση Διαμαντά Χ & κατακύρ ή μη δημοπρ τοίχων-πρανών ΔΕ Βοιών88.2 KiB11
Αριθμ 112-22.05.2013 Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας αποπεράτωσης ηλεκτροφωτισμού οικ Παραδείσι82.6 KiB9
Αρίθμ 113 22.05.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ανόρυξη γεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων250.4 KiB10
Αρίθμ 114 22.05.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ανάπλαση παραλιακού δρόμου Πλύτρας315.4 KiB11
Αριθμ 115-22.05.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ78.9 KiB12
Αριθμ 116-22.05.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.4 KiB10
Αριθμ 117-22.05.2013 Αποδοχή ή μη τμ οικοπέδου ιδ Σταθάκη Β θέση Ανεμόμυλος ΔΚ Νεάπολης80.4 KiB15
Αριθμ 118-22.05.2013 Περί αντιλογισμού της αριθμ 95-02.01.2013 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης87.9 KiB12
Αριθμ 119-22.05.2013 Εξέταση αιτήσ Καφαντάρη-Χαραμή-Κουσούλη-Δραπανιώτη νομικής στήριξης76.2 KiB13
Αριθμ 120-22.05.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς77.0 KiB15
Αριθμ 121-22.05.2013 Κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας τσιμεντοστρώσεων ΔΕ Μονεμβασίας81.9 KiB10
Αριθμ 122-22.05.2013 Κατακύρωσης ή μη δημοπρασίας προσθ βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτήριο83.1 KiB10
Αριθμ 123-22.05.2013 Περί εξέτασης αιτήσεως κ Χαραμή Αντώνη περί νομικής στήριξης75.8 KiB16
Αριθμ 124-22.05.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου85.0 KiB11
Αρίθμ 125 05.06.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδιαγρ διαφόρων προμηθ Δήμου73.8 KiB11
Αρίθμ 126 05.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ ασφαλτ-τσιμεντ ΔΕ Ζάρακα77.4 KiB10
Αρίθμ 127 05.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ ασφαλτ-τσιμεντ Δήμου Μονεμβ83.7 KiB8
Αρίθμ 128 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου αποπερ ηλεκτροφωτ Παραδείσι ΔΚ Νεάπολης198.9 KiB9
Αρίθμ 129 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας196.0 KiB9
Αρίθμ 130 05.06.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου προσθήκη βοηθ χώρων σε κτήριο προ 1955197.7 KiB11
Αρίθμ 131 05.06.2013 Εξέταση αιτήσεως αυτοδιοικητικών περί νομικής στήριξης77.5 KiB10
Αρίθμ 132 05.06.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολ 2013 Δήμου Μονεμβ75.8 KiB10
Αρίθμ 133 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκταση αγωγών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου78.2 KiB8
Αρίθμ 134 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αποχετευτικού δικτύου Πακίων ΔΕ Μολάων88.8 KiB8
Αρίθμ 135 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αντικατ αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας89.2 KiB20
Αρίθμ 136 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου κατασκ βρεφονηπ σταθμού ΔΚ Νεάπολης225.4 KiB10
Αρίθμ 137 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επέκταση-κατασκευή αγωγών ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης78.1 KiB10
Αρίθμ 138 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας έργου τσιμεντοστρ-ασφαλτοστρ ΔΕ Βοιών823.5 KiB8
Αρίθμ 139 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου Οδοποιία ΔΚ Νεάπολης330.0 KiB12
Αρίθμ 140 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μονεμβασιάς77.3 KiB10
Αρίθμ 141 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου κατασκευή δεξαμενής άρδευσης ΤΚ Βελλιών475.6 KiB12
Αρίθμ 142 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποπερ στηθαίου Αγ Παρασκ Μολάων (ΟΡΘΗ)78.2 KiB12
Αρίθμ 143 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικατάσταση παροχών ύδρευσης ΤΚ Μονεμβασίας226.8 KiB10
Αρίθμ 144 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ΤΚ Αγίων Αποστόλων297.2 KiB12
Αρίθμ 145 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού331.9 KiB11
Αρίθμ 146 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού331.8 KiB11
Αρίθμ 147 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αντικ αγωγών ύδρευσης ΤΚ Αγ Γεωργίου Βοιών77.6 KiB11
Αρίθμ 148 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου ανάπλ χώρου όπισθεν Δημαρχείου Λάρνακα833.4 KiB12
Αρίθμ 149 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου842.2 KiB17
Αρίθμ 150 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου τοποθ μεταλλικών στύλων στο Κάστρο843.4 KiB7
Αρίθμ 151 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ εργασίας μουσείο ανάδε-προβ ναυτικής παράδ223.9 KiB11
Αρίθμ 152 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργασίας σηματ δικτύων πεζop διαδρομών Δ Μονεμβ224.9 KiB14
Αρίθμ 153 05.06.2013 Ανάκληση υπ΄αριθ 432013 ΑΟΕ περί κανονισμού λειτουργίας Κοιν Παντ314.6 KiB13
Αρίθμ 154 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ελαίας-Συκέας77.5 KiB10
Αρίθμ 155 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ δικτ ύδρ ΤΚ Ασωπού-Δαιμονιάς κ Φοινικίου77.9 KiB13
Αρίθμ 156 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 2013310.7 KiB11
Αρίθμ 157 05.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκ στηθ κιγκλ στις δυο γέφυρες ΔΚ Νεάπ (ΟΡΘΗ)77.1 KiB12
Αρίθμ 158 05.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργ δίκτυο αποχ & επεξ λυμάτων Πλύτρας –Καραβ224.5 KiB10
Αρίθμ 159 05.06.2013 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου κ Γράψα Γ Μαρίας ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών73.2 KiB11
Αρίθμ 160 05.06.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ του Δήμου73.9 KiB9
Αρίθμ 161 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ασφαλτ ΔΕ Δήμου Μονεμβ82.7 KiB12
Αρίθμ 162 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ έργου κατασκ δεξ ύδρ ΤΚ Βελλιών84.1 KiB11
Αρίθμ 163 21.06.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ έργου προς ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ Νεάπολης84.5 KiB12
Αρίθμ 164 21.06.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου θέση Φρέζα ΔΕ Μολάων79.0 KiB12
Αρίθμ 165 21.06.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου κατασκ τοίχων για αποκ πρανών δρόμων ΔΕ Βοιών246.1 KiB12
Αρίθμ 166 21.06.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρ-Τσιμεντοστρ ΔΕ Μολάων248.9 KiB14
Αρίθμ 167 21.06.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Μονεμβασίας75.3 KiB11
Αρίθμ 168 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημο εργ δίκτυο αποχ & εγκατ λυμάτων Πλύτρας –Καραβ680.4 KiB16
Αρίθμ 169 21.06.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων382.6 KiB10
Αρίθμ 170 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημ εργασίας μουσείο ανάδε & προβολής ναυτικής παράδ274.6 KiB14
Αρίθμ 171 21.06.2013 Καθορισμός όρων πρόχ διαγων προμήθ σηματοδ πεζοπ διαδρ Δ Μονεμβ275.2 KiB11
Αρίθμ 172 21.06.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Α΄ τριμήνου 2013 Δήμου Μονεμβασίας630.3 KiB9
Αρίθμ 173 21.06.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή263.3 KiB12
Αρίθμ 174 21.06.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων ΤΚ κ ΔΚ82.5 KiB11
Αρίθμ 175 21.06.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου κατασκ βρεφονηπιακού σταθμού ΔΚ Νεάπολης513.5 KiB12
Αρίθμ 176 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου τσιμεντοστρ δρόμων ΔΕ Ασωπού82.2 KiB13
Αρίθμ 177 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου οδοποιία ΔΚ Νεάπολης82.0 KiB10
Αρίθμ 178 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού81.6 KiB13
Αρίθμ 179 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας έργου ασφαλτ-τσιμεντ ΔΕ Βοιών83.0 KiB12
Αρίθμ 180 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημ έργου τοποθ μεταλλικών στύλων Κάστρου85.5 KiB12
Αρίθμ 181 10.07.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκ αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων-Αγ Αθανασίου79.0 KiB10
Αρίθμ 182 10.07.2013 Έκτακτη ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ΤΚ Ασωπού79.0 KiB10
Αρίθμ 183 10.07.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου εγκατ επεξ λυμάτων Πλύτρας-Καραβοστασίου253.0 KiB15
Αρίθμ 184 10.07.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB10
Αρίθμ 185 10.07.2013 Ορισμός δικηγ εκπροσ δήμου για αγωγή των κ κ Παντη Συγγ κατά δήμου70.5 KiB11
Αρίθμ 186 10.07.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρηση οικ ΤΚ Αγ Δημήτριος ιδιοκτ κ Μουσαδάκου Δ.80.4 KiB13
Αρίθμ 187 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου εγκατ Πίλαρ οικισμό Λίμνες ΤΚ Παντάνασσας Βοιών78.7 KiB12
Αρίθμ 188 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή κ συντήρηση Δημ κτηρίων ΔΕ Μολάων77.8 KiB11
Αρίθμ 189 10.07.2013 Ανάκληση αριθμ 372013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασιάς71.2 KiB10
Αρίθμ 190 10.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.1 KiB9
Αρίθμ 191 10.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων ΤΚ κ ΔΚ77.0 KiB11
Αρίθμ 192 10.07.2013 Καθορ όρων δημοπρ εκμίσθ αιγιαλού για λειτ θαλασσίων μέσων αναψυχής287.7 KiB14
Αρίθμ 193 10.07.2013 Κατακύρ πρακτικού κλήρωσης για συγκρ επιτρ διενέργειας διαγ ν 3316200576.8 KiB13
Αρίθμ 194 10.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρ για εκμίσθωση ακινήτου ΤΚ Καστανέας73.5 KiB12
Αρίθμ 195 10.07.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημ για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 201387.3 KiB9
Αρίθμ 196 10.07.2013 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αριθμ.262013 διαταγή πληρ Ειρην Επιδ Λιμηρά70.6 KiB15
Αρίθμ 197 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου διαμόρφωση Β’ επιπέδου οικοπέδου ΤΚ Πακίων74.8 KiB10
Αρίθμ 198 10.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ κτηρίου κεντρ αντλιο βιολογ καθαρ ΤΚ Μον77.4 KiB8
Αρίθμ 199 10.07.2013 Καθορ όρων δημ έργου επεκτ αγωγών ύδρε κ κατα νέων παροχών ΤΚ Μον332.9 KiB11
Αρίθμ 200 10.07.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου83.2 KiB14
Αρίθμ 201 25.07.2013 Απευθείας ανάθεση εργασιών εγκατάσταση αφαλάτωσης Βελανιδιών98.0 KiB11
Αρίθμ 202 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ ανάπλ χώρου όπισθεν Δημαρχ Δ Μονσιας84.2 KiB15
Αρίθμ 203 25.07.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημο έργου κατ βρεφ σταθμού ΔΚ Νεάπολης90.1 KiB12
Αρίθμ 204 25.07.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας280.6 KiB13
Αρίθμ 205 25.07.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB14
Αρίθμ 206 25.07.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή74.8 KiB10
Αρίθμ 207 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ για εκμίσθ χώρων αιγιαλού-παραλίας 201374.4 KiB12
Αρίθμ 208 25.07.2013 Καθορισμός όρων δημ έργου συντήρηση-επισκευή ΚΕΠ ΔΕ Μολάων479.0 KiB13
Αρίθμ 209 25.07.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμ του Δήμου73.9 KiB12
Αρίθμ 210 25.07.2013 Κατακ ή μη πρακτ διαγων προμήθ λαμπτήρ-ντουί ασφαλ Δ Μονσιας83.8 KiB13
Αρίθμ 211 25.07.2013 Απευθείας ανάθεση έργου ηλεκτρολ εγκατ δημοτ Σχο Λαχίου ΔΕ Βοιών78.0 KiB11
Αρίθμ 212 25.07.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τοποθ μεταλλικών στύλων στο Κάστρο279.1 KiB14
Αρίθμ 213 25.07.2013 Κατακύρ ή μη πρακτικών επαναλ δημ εκμίσ χώρων αιγιαλού-παραλίας 201380.7 KiB12
Αρίθμ 214 25.07.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου77.5 KiB11
Αρίθμ 215 08.08.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημο έργου ανάπλ πλατείας Αρχαγγέλου85.3 KiB12
Αρίθμ 216 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου ασφαλτοστρ–τσιμεντοστρ ΔΕ Ζάρακα279.6 KiB18
Αρίθμ 217 08.08.2013 Έλεγχος δικαι έργου τοποθ φωτ σωμάτων προς ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ Νεάπ279.6 KiB12
Αρίθμ 218 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου Οδοποιία Δ Κ Νεάπολης278.4 KiB12
Αρίθμ 219 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δ Ε Βοιών279.0 KiB10
Αρίθμ 220 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ Ε Ασωπού279.3 KiB16
Αρίθμ 221 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ Ε Ασωπού279.2 KiB16
Αρίθμ 222 08.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών έργου κατασκευή Βρεφον Σταθμ Δ Κ Νεάπολης279.8 KiB10
Αρίθμ 223 08.08.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.1 KiB11
Αρίθμ 224 08.08.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου87.0 KiB14
Αρίθμ 225 08.08.2013 Διάθεση πιστώ– έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου(ΟΡΘΗ)74.0 KiB15
Αρίθμ 226 08.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκα καταρευσάν μανδροτ ΤΚ Δαιμονίας75.0 KiB13
Αρίθμ 227 08.08.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Μονεμβασίας245.1 KiB12
Αρίθμ 228 20.08.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου συντ κ επισκ ΚΕΠ ΔΕ Μολάων83.2 KiB13
Αρίθμ 229 20.08.2013 Κατακύρ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου επεκτ αγωγών ύδρ ΤΚ Μονσιας84.0 KiB12
Αρίθμ 230 20.08.2013 Αποδοχή δωρεάς οικ Κ Μπουλαμάτση Ι ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα81.1 KiB11
Αρίθμ 231 20.08.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας72.5 KiB11
Αρίθμ 232 20.08.2013 Διάθεση πιστώσεων–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου(ΟΡΘΗ)75.5 KiB9
Αρίθμ 233 20.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αξιοποίηση γηπέδου ΤΚ Ταλάντων78.1 KiB9
Αρίθμ 234 20.08.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή μαντρότοιχων Δημ Σχολείο Μονεμβ249.8 KiB9
Αρίθμ 235 20.08.2013 Καθορισμός πίστωσης δημοπρ μουσείο κ προβ ναυτικής παράδ Δ Μονσιας365.7 KiB13
Αρίθμ 236 20.08.2013 Καθορισμός πίστωσης διαγων σηματ πεζοπ διαδρομών Δ Μονσιας146.1 KiB11
Αρίθμ 237 20.08.2013 Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Μονεμβασίας423.1 KiB13
Αρίθμ 238 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου κατ δεξαμενής άρδευσης Τ Κ Βελιών Δ Μον227.3 KiB13
Αρίθμ 239 20.08.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων των ΤΚ & ΔΚ272.7 KiB10
Αρίθμ 240 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου συντήρηση ΚΕΠ ΔΕ Μολάων277.0 KiB11
Αρίθμ 241 20.08.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου276.7 KiB11
Αρίθμ 242 20.08.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγων για προμ πινακίδων ονοματοθ272.2 KiB18
Αρίθμ 243 13.09.2013 Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου79.0 KiB9
Αρίθμ 244 13.09.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου ανάπλαση εισόδου όπισθεν Δημαρχείου Λάρνακα278.0 KiB11
Αρίθμ 245 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης τεχνική-γεωλ έκθ ΤΚ Γεωργίου (Λάζα)87.4 KiB12
Αρίθμ 246 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης τεχνική-γεωλ έκθ ΤΚ Συκέας (Μπροκούτσα)87.6 KiB12
Αρίθμ 247 13.09.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας80.7 KiB9
Αρίθμ 248 13.09.2013 Διάθεση πιστώσεων – έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμ Δήμου72.6 KiB11
Αρίθμ 249 13.09.2013 Προέλεγχος απολογισμού οικ έτους 2012284.5 KiB23
Αρίθμ 250 13.09.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή75.0 KiB9
Αρίθμ 251 13.09.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου επεκτ αγωγών ύδρ κ κατασκ παροχών ΤΚ Μον276.9 KiB10
Αρίθμ 252 13.09.2013 Εξέταση αίτησης του κ Μαζαράκη Γ περί νομικής στήριξης73.3 KiB9
Αρίθμ 253 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μονσιας76.9 KiB10
Αρίθμ 254 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα76.4 KiB12
Αρίθμ 255 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης Κοπρισών76.3 KiB14
Αρίθμ 256 13.09.2013 Αποδοχή ή μη παραχώρηση οικ κ Ατσιδ Αναστ ΤΚ Ασωπού80.3 KiB9
Αρίθμ 257 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντ τουαλετών δημ σχολ Νεά275.7 KiB9
Αρίθμ 258 13.09.2013 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνι έργου κατ δεξα ΔΕ Βοιών332.0 KiB13
Αρίθμ 259 13.09.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου86.3 KiB12
Αρίθμ 260 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση τουαλετών Μαθητικής εστίας Μολάων77.1 KiB11
Αρίθμ 261 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου απο-διαμό περιβά χώρου δημ σχ Μολάων77.9 KiB12
Αρίθμ 262 13.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων ΤΚ Ασωπού78.0 KiB12
Αρίθμ 263 13.09.2013 Απευθ ανάθεση έργου σύνδεση δημ Σχ με δίκτυο αποχ ΤΚ Μονσιας78.0 KiB10
Αρίθμ 264 13.09.2013 Καθορ όρων διαγων έργου ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα )254.2 KiB12
Αρίθμ 265 13.09.2013 Καθ όρων διαγων εργ παροχή υπηρ για λειτ κ συντ λυμάτ ΔΕ Μον348.5 KiB11
Αρίθμ 266 27.09.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας74.5 KiB10
Αρίθμ 267 27.09.2013 Διάθεση πιστ–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου72.3 KiB11
Αρίθμ 268 27.09.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ κ ΔΚ78.2 KiB10
Αρίθμ 269 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντήρηση τουαλετών δημ σχ Νεά74.6 KiB11
Αρίθμ 270 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευή στηθαίου ΤΚ Φοινικίου74.2 KiB10
Αρίθμ 271 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου συντ κοινοτ καταστήματος ΤΚ Άνω Καστ74.6 KiB11
Αρίθμ 272 27.09.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ στέγης κ κουφ δημ σχ Νομίων197.0 KiB12
Αρίθμ 273 27.09.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγων προμήθ σηματ πεζ διαδ88.8 KiB14
Αρίθμ 274 27.09.2013 Ορισμός δικηγό εκπρ Δήμου (έφεση κατά απόφ ειρηνοδ Σπάρτης)68.8 KiB11
Αρίθμ 275 27.09.2013 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου82.2 KiB12
Αρίθμ 276 09.10.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή72.6 KiB12
Αρίθμ 277 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή κουφωμάτων στα Νόμια75.3 KiB12
Αρίθμ 278 09.10.2013 Κατάρτιση Ολοκλη Προγρ Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μονεμβ 2013227.5 KiB15
Αρίθμ 279 09.10.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ κ Ανδρεσάκη Πολυτίμης ΤΚ Νομίων77.2 KiB12
Αρίθμ 280 09.10.2013 Εισήγηση προς Δημ Συμβ περί αναμό προϋπ 2013240.4 KiB11
Αρίθμ 281 09.10.2013 Εισήγηση προς Δημ Συμβ περί αναπρο ΤΑΠ Δήμου 2014344.9 KiB177
Αρίθμ 282 09.10.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημοπρ έργου κατ δεξ ΔΕ Βοιών78.5 KiB11
Αρίθμ 283 09.10.2013 Ορισμός δικ εκπρ Δήμου (αγωγή Παντη Μπαλ κατά Δ Μονσιας)66.5 KiB12
Αρίθμ 284 09.10.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας79.2 KiB11
Αρίθμ 285 09.10.2013 Καθορ όρων δημοπρ υποέργου ολοκλ δικτύ αποχέ ακαθάρτων Νεά385.5 KiB9
Αρίθμ 286 09.10.2013 Απευθείας ανάθ έργου επισκ αντλιοστ ύδρευΤΚ Κουλεντ (Φούτια)76.7 KiB12
Αρίθμ 287 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης ΤΚ Παντάνασσας77.5 KiB12
Αρίθμ 288 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ αντλ ύδρ ΤΚ Παντάν (Κρυόβρυση)78.1 KiB11
Αρίθμ 289 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ αντλιοστ ύδρε ΤΚ Δαιμονιάς76.4 KiB11
Αρίθμ 290 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση προμηθ για επισκ ΗΜ εξοπλ δεξα ΕΕΛ Μονεμβ81.0 KiB13
Αρίθμ 291 09.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ΚΕΝΑΚ για τουριστικό περίπτερο Μονσιας89.6 KiB27
Αρίθμ 292 23.10.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.5 KiB12
Αρίθμ 293 23.10.2013 Καθορ όρων δημ έργου αντικατ αμιαντο αγωγών ύδρευ ΤΚ Ελίκας586.5 KiB11
Αρίθμ 294 23.10.2013 Κατα ή μη πρακτ δημ εργασ παροχ υπηρ για επεξ λυμάτων Δ Μον99.5 KiB13
Αρίθμ 295 23.10.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου249.0 KiB10
Αρίθμ 296 23.10.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ κ ΔΚ77.3 KiB8
Αρίθμ 297 23.10.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγων προμήθ πινακίδων ονοματ68.3 KiB11
Αρίθμ 298 23.10.2013 Καθο όρων πρόχ διαγ έργου προμή-εξοπλ αντλιο ΤΚ Συκέας (Μπροκ)320.6 KiB13
Αρίθμ 299 23.10.2013 Απευθ ανάθεση έργου συντ κ επισκ αντλιοστ σταδίου Μολάων189.3 KiB13
Αρίθμ 300 23.10.2013 Απευθ ανάθεση έργου αποκ ζημιών οικ Πλύτρα (ΟΡΘΗ)75.5 KiB11
Αρίθμ 301 23.10.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπ 2013 Δήμου Μον73.4 KiB11
Αρίθμ 302 23.10.2013 Περί αντιλογισμού οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης87.3 KiB14
Αρίθμ 303 23.10.2013 Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου κ Γαβαλάκη Ξενοφών Ν.71.8 KiB10
Αρίθμ 304 23.10.2013 Διάθεση πιστ–έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου71.8 KiB11
Αρίθμ 305 23.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου αποκ χανδάκων ΤΚ Μεταμ74.8 KiB12
Αρίθμ 306 23.10.2013 Σύνταξη προϋπολογισμού 2014 Δήμου Μονεμβασίας270.2 KiB11
Αρίθμ 307 31.10.2013 Κατακύ ή μη πρακτικών δημ ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα)80.2 KiB15
Αρίθμ 308 31.10.2013 Περί ψήφ πιστ προϋπ 2013 ΔΜον- Αντιλογ οικον προτ ανάλ υποχρ100.3 KiB11
Αρίθμ 309 31.10.2013 Καθορ όρων πρόχ διαγωνισμού για προμήθ πινακί ονομα273.8 KiB14
Αρίθμ 310 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέ ανάπλ κ φωτι Πύλης Κάστρου Μον221.9 KiB11
Αρίθμ 311 31.10.2013 Απευ ανάθ έργου διευθέ όμβριων υδάτ με τσιμεντοσ ΤΚ Αγ Αποστ75.7 KiB11
Αρίθμ 312 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση έργου κατασκευή δεξαμενής Αγ Μάμμα ΤΚ Ελίκας74.8 KiB11
Αρίθμ 313 31.10.2013 Καθορισμός όρων δημοπρ έργου διαμόρφ χώρων ΤΚ Λαχίου333.7 KiB13
Αρίθμ 314 31.10.2013 Απευθ ανάθε έργου αποκατά ζημιών δημ δρόμων ΤΚ Ασωπού75.8 KiB11
Αρίθμ 315 31.10.2013 Απευθείας ανάθ μελέτ αντικ-βελτ δικτύων ύδρευ Δ Κ Νεά86.8 KiB13
Αρίθμ 316 31.10.2013 Εισήγηση Οικον Επιτρ προς Δημ Συμβ περί καθ τελών Ηλεκτ –καθαρ394.6 KiB14
Αρίθμ 317 31.10.2013 Εισ Οικον Επιτρ προς Δημ Συμβ περί καθορ τελών ύδρευ-αποχ-άρδ328.1 KiB24
Αρίθμ 318 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονσιας87.3 KiB11
Αρίθμ 319 31.10.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΤΚ Λαχίου89.1 KiB9
Αρίθμ 320 31.10.2013 Εξέταση αίτησης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης73.5 KiB13
Αρίθμ 321 15.11.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ προμήθ αντλιοστ ΤΚ Συκιάς (Μπροκούτσα)89.8 KiB10
Αρίθμ 322 15.11.2013 ψήφιση πιστώ προϋπ 2013 Δ Μον- Αντιλ οικον προτά ανάλ υποχρ97.4 KiB13
Αρίθμ 323 15.11.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου85.6 KiB7
Αρίθμ 324 15.11.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων ΤΚ κ ΔΚ80.4 KiB15
Αρίθμ 325 15.11.2013 Έλεγχος δικαιολ έργου ανόρυξη γεώτρ ΤΚ Αγ Αποστ (Σκλαβούνα)278.8 KiB14
Αρίθμ 326 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ δεξ στο εργοστ λυμάτων ΤΚ Μονσιας78.1 KiB10
Αρίθμ 327 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ εσωτ δικτ ύδρευ ΤΚ Παπαδ (ΟΡΘΗ)80.8 KiB12
Αρίθμ 328 15.11.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ ΤΚ Λαχίου κ Τάχτα Νικολάου83.2 KiB14
Αρίθμ 329 15.11.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή73.0 KiB10
Αρίθμ 330 15.11.2013 Κατάρτιση Ολοκλ προγρ Δράσης Δήμου Μονεμβ 2014193.9 KiB12
Αρίθμ 331 15.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου αποκατ ζημιών τοιχίων ΤΚ Παπαδ (Κόκκινες)78.6 KiB10
Αρίθμ 332 15.11.2013 Αποδοχή ή μη παραχ οικ ΤΚ Κουλεντ κ Σγαρδέλη Ν.81.0 KiB16
Αρίθμ 333 25.11.2013 Ψήφιση πιστώσεων – έγκριση τεχν προδιαγρ προϋπ 201377.6 KiB7
Αρίθμ 334 25.11.2013 Κατάρτιση Ολοκληρ προγρ Δράσης Δ Μονεμβ 2014248.9 KiB12
Αρίθμ 335 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου κατασκ τοίχου δημ δρόμου οικία Λαζαράκη75.1 KiB10
Αρίθμ 336 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ κ συντ δικτύων ύδρευ ΤΚ Ρειχέας75.0 KiB8
Αρίθμ 337 25.11.2013 Απευθ ανάθεση έργου επισκ κ συντ δικτ ύδρευ ΔΚ Μολάων74.9 KiB11
Αρίθμ 338 25.11.2013 Απευθ ανάθ έργ επισκ δικτ ΤΚ Συκέας-Ελιάς-Κουπιών78.5 KiB9
Αρίθμ 339 25.11.2013 Κατακ ή μη πρακτ δημ μουσείο ανάδ κ προβο ναυτ παράδ90.8 KiB10
Αρίθμ 340 25.11.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης ανάπλ κ φωτ Κάστρου91.4 KiB15
Αρίθμ 341 25.11.2013 Απευθείας ανάθεση μελέτης Τεχνική-Γεωλογική έκθεση ΤΚ Βελανιδιών Βοιών87.8 KiB16
Αρίθμ 342 25.11.2013 Ορισμός δικ εκπρ δήμου (προσφυ απόφ για αφαίρ άδειας λειτ καταστ)67.0 KiB9
Αρίθμ 343 25.11.2013 Εξέταση αίτησης κ Βουνελάκη Γ περί νομικής στήριξης73.2 KiB17
Αρίθμ 344 25.11.2013 Κατακ ή μη πρακτ δημ έργου επεξ κ διάθεση λυμ Νεάπ (ΟΡΘΗ)84.5 KiB11
Αρίθμ 345 25.11.2013 Εξέταση αίτησης κ Κουτσονικολή Χ περί νομικής στήριξης73.4 KiB9
Αρίθμ 346 11.12.2013 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2013 Δήμου Μονεμβασίας75.4 KiB10
Αρίθμ 347 11.12.2013 Ψήφιση πιστώ– έγκρ τεχν προδ διαφόρων προμηθ Δήμου70.9 KiB12
Αρίθμ 348 11.12.2013 Απευθ ανάθ έργου επισκ δικτ ύδρ ΤΚ Ασωπ-Φοιν-Δαιμ77.5 KiB9
Αρίθμ 349 11.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ δικτ ύδρε ΤΚ Αγγε-Μον-Νομίων214.5 KiB11
Αρίθμ 350 11.12.2013 Κατακύρωση ή μη πρακτ έργου διαμ χώρων ΤΚ Λαχίου79.8 KiB11
Αρίθμ 351 11.12.2013 Κατακ ή μη πρακτικών δημ έργου αντικατ αμιαντοσωλ ΤΚ Ελίκας92.2 KiB11
Αρίθμ 352 11.12.2013 Κατακ ή μη πρακτικών προχ διαγων προμήθ πινακίδων ονοματοθ77.1 KiB9
Αρίθμ 353 11.12.2013 Αποδ ή μη παρα οικ κ Vandervelden Vincent ΤΚ Κουλεντίων203.0 KiB13
Αρίθμ 354 11.12.2013 Έλεγχος δικαιολογ έργου κατασκ δεξαμενών ΔΕ Βοιών194.6 KiB11
Αρίθμ 355 11.12.2013 Αποδ ή μη παραχ οικ Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νεαπ78.8 KiB9
Αρίθμ 356 11.12.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή71.8 KiB11
Αρίθμ 357 11.12.2013 Έγκριση δαπανών από πάγια προκατ προέδρων ΤΚ κ ΔΚ88.7 KiB11
Αρίθμ 358 11.12.2013 Κατακύρ ή μη πρακτ δημοπρ έργου δίκτ αποχέτ κ εγκ λυμ Πλύτρας400.1 KiB36
Αρίθμ 359 11.12.2013 Απευθ ανάθεση έργου συντ κ επισκ δικτ ύδρευ ΤΚ Ελίκας ΔΕ Βοιών75.0 KiB11
Αρίθμ 360 11.12.2013 Απευθ ανάθ έργ συντ κ επισκ δικτύ ύδρευ ΤΚ Βελαν-Καστ κ Αγ Νικ75.0 KiB12
Αρίθμ 361 11.12.2013 Καθ όρων δημοπρ έργου ασφαλτοστρ–τσιμεντοστρ ΔΕ Μολάων311.0 KiB10
Αρίθμ 362 11.12.2013 Ορισμός δικηγ εκπρ δήμου ακύρ απόφ Υπουργού Περιβάλ Ενέργ74.9 KiB10
Αρίθμ 363 11.12.2013 Άσκ ή μη ενδίκων μέσων αριθμ.492013 διαταγής πληρ Ειρηνοδ Επιδ69.6 KiB10
Αρίθμ 364 11.12.2013 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου79.6 KiB8
Αρίθμ 365 11.12.2013 Καθ όρων πρόχ διαγων για προμήθ φωτιστ ιστών-σωμάτ ΔΕ Βοιών268.2 KiB12
Αρίθμ 366 11.12.2013 Καθορ όρων δημ έργου επισκ κ συντ επεξ λυμ κ δικτ λυμάτων ΤΚ Μον311.7 KiB12
Αρίθμ 367 23.12.2013 Ανάθεση εργ επισκ αντλιοστ υδρογεώ Αγ Αποστ-Λάκκας ΔΕ Ζάρακα92.5 KiB9
Αρίθμ 368 23.12.2013 Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών Δήμου Μονσιας96.8 KiB13
Αρίθμ 369 23.12.2013 Ψήφιση πιστώ– έγκριση τεχν προδ διαφόρων προμηθειών Δήμου65.2 KiB9
Αρίθμ 370 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Ζάρακα76.0 KiB12
Αρίθμ 371 23.12.2013 Κατα ή μη πρακτ δημοπ έργου ολοκλή δικτ αποχ Ακαθάρτων Νεάπ67.8 KiB10
Αρίθμ 372 23.12.2013 Απευθ ανάθεση μελέτης νέος κόμβος εισόδου Ε Ο Μολάων–Σπάρτης85.8 KiB10
Αρίθμ 373 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ στέγης στο Δημ σχ Φαρακλού70.7 KiB10
Αρίθμ 374 23.12.2013 Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου διαμόρφωση χώρων ΤΚ Λαχίου195.9 KiB11
Αρίθμ 375 23.12.2013 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή68.2 KiB10
Αρίθμ 376 23.12.2013 Απευθείας ανάθεση έργου επισκ μανδροτοίχων δημ σχ Μονσιας69.8 KiB12
Αρίθμ 377 23.12.2013 Συγκρότηση επιτρ για προμήθ-εργασίες-έργα Δ Μονσιας 2014 (ΟΡΘΗ)114.8 KiB12
Αρίθμ 378 23.12.2013 Καθ όρων δημ έργου συλλ κ μεταφ ανακυ υλικών από μπλε κάδους195.9 KiB12
Αρίθμ 379 23.12.2013 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων υπ’αριθμ.522013 διατ πληρωμ Ειρηνοδ65.1 KiB11
Αρίθμ 380 23.12.2013 Αποδ ή μη παραχ οικ ΤΚ Κουλεντ ιδιοκτ κ Vincent G M Vandervelden77.0 KiB17