Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

3544

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης,
μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

NameSizeHits
NameSizeHits
001/2017 ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά εκδίκαση αγωγής κυριότητας του Δήμου}.348.6 KiB4
002/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 543.8 KiB1
003/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-οφείλων οικ. Έτους 2017.406.9 KiB5
004/2017 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.456.8 KiB58
005/2017 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Ασωπού (θέση Μποζά) του Δήμου Μονεμβασίας.397.3 KiB57
006/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.303.9 KiB79
007/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.302.7 KiB68
008/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου }, του Δήμου Μονεμβασίας.302.2 KiB62
009/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επισκευή ανωδομής στην χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.304.5 KiB57
010/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στο οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.295.8 KiB2
011/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.313.0 KiB64
012/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις}, του Δήμου Μονεμβασίας.313.5 KiB49
013/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά εκδίκαση έφεσης κατά της αριθ. 788/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης}.281.0 KiB41
014/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις }, του Δήμου Μονεμβασίας.313.5 KiB47
015/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση–επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου}, του Δήμου Μονεμβασίας.223.1 KiB3
016/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης}, του Δήμου Μονεμβασίας.220.5 KiB3
017/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.301.1 KiB49
018/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.300.9 KiB50
019/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου οικισμού «Αγίου Στεφάνου» στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.302.6 KiB42
020/2017 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.362.3 KiB70
021/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-οφείλων οικ. Έτους 2017.693.1 KiB3
022/2017 Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.433.4 KiB72
023/2017 Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB50
024/2017 Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB51
025/2017 Περί καθορισμού όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB52
026/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου }, του Δήμου Μονεμβασίας.316.1 KiB62
027/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.315.8 KiB47
028/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή αγωγού και φρεατίων αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Μονεμβασίας } προϋπολογισμού 7.000,00€288.0 KiB44
029/2017 Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών ,καθώς και την μεταφορά αυτών από την ΔΚ Νεάπολης στην Αθήνα.217.5 KiB51
030/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-οφειλών οικ. Έτους 2017.319.3 KiB3
031/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017217.8 KiB44
032/2017 Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.306.7 KiB84
033/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων ,Ασωπού ,Μονεμβασίας & Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας303.8 KiB74
034/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στη ΔΕ Ασωπού, θέση {Μποζά239.3 KiB41
035/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας}311.5 KiB53
036/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.249.1 KiB0
037/2017 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.301.0 KiB4
038/2017 ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.862.6 KiB0
039/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου300.2 KiB40
040/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου} του Δήμου Μονεμβασίας310.2 KiB58
041/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση «Κεραμωτή» της ΔΕ Μονεμβασίας303.2 KiB34
042/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή υπαλλήλων περί αποζημίωσης κατά του Δήμου}176.4 KiB41
043/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή υπαλλήλων του πρώην Δήμου Μολάων & πρώην ΝΠ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ) περί αποζημίωσης}189.2 KiB52
044/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας210.1 KiB40
045/2017 Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου σε κοινή χρήση στη Δημοτική Κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας κ.κ. Σταμαδιάνου Αικατερίνη (το γένος Γαλαξείδα) & Γαλαξείδα Αργυρή288.7 KiB46
046/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή τοπικού καταστήματος της ΤΚ Ελίκας} προϋπολογισμού 7.200,00€288.7 KiB44
047/2017 Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης στη χερσαία ζώνη περιοχής «Λιμανάκι Ξιφιά» ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.289.9 KiB7
048/2017 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).316.0 KiB0
049/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή δεξαμενής της ΤΚ Παπαδιανίκων} προϋπολογισμού 7.200,00€.287.6 KiB38
050/2017 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας – διάθεση πίστωσης συνοπτικού διαγωνισμού αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης}. 283.7 KiB0
051/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή κ. Λάτσα Αρτέμιου κατά του Δήμου Μονεμβασίας περί αποζημίωσης}295.8 KiB47
052/2017 ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, καθώς και την μεταφορά αυτών. 188.6 KiB0
053/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων οικ. Έτους 2017.304.3 KiB0
054/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Ελληνικού οικισμού Παναγίτσα στη ΔΕ Μονεμβασίας} Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 5.999,73€324.5 KiB41
055/2017 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης,ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας}.1.3 MiB4
056/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή μαντρότοιχου στην ΤΚ Παπαδιανίκων} Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 7.199,95€324.8 KiB43
057/2017 ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής .278.1 KiB2
058/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.314.1 KiB0
059/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.201.3 KiB41
060/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.243.0 KiB0
061/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ Κάμπου}, προϋπολογισμού 5.000,00€.232.6 KiB32
062/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αντικατάσταση σχαρών στα κανάλια απορροής όμβριων υδάτων της ΤΚ Κάμπου}, προϋπολογισμού 5.000,00€.233.6 KiB34
063/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αλλαγή κουφωμάτων δημοτικού κτηρίου ΤΚ Φαρακλού}, προϋπολογισμού 6.193,80€.232.7 KiB35
064/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.206.0 KiB44
065/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού }, του Δήμου Μονεμβασίας.214.5 KiB80
066/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση –επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Μολάων}, προϋπολογισμού 7.200,00€.233.0 KiB35
067/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μονεμβασίας}, του Δήμου Μονεμβασίας.204.3 KiB38
068/2017 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας μίσθωσης περιπτέρου ιδιοκτησίας του Δήμου Μονεμβασίας στην ΔΕ Μονεμβασίας.244.4 KiB66
069/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού {ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ} της ΔΚ Νεάπολης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Παναγιώτη. 199.7 KiB41
070/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού της ΤΚ Βελανιδίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Αντωνάκου Ιωάννη.197.2 KiB69
071/2017 Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού.330.7 KiB39
072/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).203.9 KiB44
073/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.311.9 KiB1
074/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.190.2 KiB35
075/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.249.6 KiB0
076/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Εργασίες άμεσης αποκατάστασης πρανούς στη θέση «Στεφάνια» οικισμού Πλύτρας} προϋπολογισμού 3.550,00€ .233.2 KiB41
077/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή δημοτικού καταστήματος ΤΚ Παντανάσσης} προϋπολογισμού 7.200,00€ .234.2 KiB36
078/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.456.2 KiB44
079/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.349.8 KiB40
080/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.351.2 KiB37
081/2017 Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Μονεμβασίας.347.3 KiB36
082/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στην ΤΚ Ασωπού ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.488.5 KiB39
083/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).196.1 KiB37
084/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων ,Ασωπού ,Μονεμβασίας & Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.212.9 KiB34
085/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων των ΔΕ Μολάων, Ασωπού, Μονεμβασίας & Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.230.7 KiB3
086/2017 Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 349/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Αφορά διόρθωση της 167/2015 απόφασης του Τριμελούς διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως).189.8 KiB39
087/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.195.3 KiB38
088/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.313.0 KiB0
089/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.201.4 KiB37
090/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.229.0 KiB2
091/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Ελίκας} προϋπολογισμού 7.200,00€. 232.9 KiB44
092/2017 Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ηςΣεπτεμβρίου } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB4
093/2017 Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις Δήμου} του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB79
094/2017 Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB58
095/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής «Μπράμου» ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.427.7 KiB53
096/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.219.4 KiB42
097/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.219.1 KiB38
098/2017 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 195/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.189.1 KiB41
099/2017 ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.229.5 KiB3
100/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας. 191.7 KiB43
101/2017 Περί κατακύρωσης ή μη δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας {Προμήθεια λαμπτήρων ,Ντουί ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού} - Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 4858/31-03-2017 ένστασης της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε»408.2 KiB50
102/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.208.5 KiB77
103/2017 Περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού με είδη επίπλωσης και είδη λινοθήκης για την ανακαινισμένη πτέρυγα της Μ.Ε Μολάων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.178.9 KiB36
104/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.310.5 KiB1
105/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017- Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.205.2 KiB48
106/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.231.3 KiB0
107/2017 Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.219.1 KiB37
108/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.225.4 KiB37
109/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.208.0 KiB37
110/2017 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών. 208.7 KiB1
111/2017 ΘΕΜΑ : Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο της ΤΚ Ασωπού. 193.4 KiB3
112/2017 ΘΕΜΑ : Περί επιστροφής παραβόλου του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 που αφορά ένσταση της επιχείρησης με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 178.5 KiB2
113/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).205.9 KiB39
114/2017 ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων A΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.838.3 KiB2
115/2017 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.209.5 KiB50
116/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.312.7 KiB3
117/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.193.4 KiB33
118/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.226.2 KiB2
119/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.208.8 KiB26
120/2017 Περί έγκρισης πρακτικών του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.190.4 KiB25
121/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.209.0 KiB29
122/2017 Περί απαλλαγής υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής του Δήμου Μονεμβασίας.194.3 KiB28
123/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο αντλιοστάσιο εντός του Δημαρχείου και εργασίες συντήρησης –επισκευής υδραυλικής εγκατάστασης στα WC του Δημαρχείου του Δήμου Μονεμβασίας.206.9 KiB22
124/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.193.2 KiB27
125/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.209.7 KiB37
126/2017 ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής δωρεάς αγροκτήματος ιδιοκτησίας κ. Ζουρντού Παρασκευά.206.6 KiB4
127/2017 Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης , ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.195.0 KiB33
128/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ασωπού ,Ζάρακα & Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.210.3 KiB60
129/2017 Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ,Ντουί ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}.207.7 KiB39
130/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Φοινικίου της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.208.6 KiB23
131/2017 ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών. 232.9 KiB3
132/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.232.3 KiB3
133/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 }, του Δήμου Μονεμβασίας.217.1 KiB25
134/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη μισθωτή περιπτέρου που ευρίσκεται στην ΤΚ Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.262.1 KiB29
135/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις Δήμου}, του Δήμου Μονεμβασίας.224.5 KiB27
136/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στην ΤΚ μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της «Αγίας Μαρίνας» και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος». 226.2 KiB3
137/2017 Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας ελαστικών.222.4 KiB28
138/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.312.5 KiB3
139/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού }, του Δήμου Μονεμβασίας.316.7 KiB33
140/2017 Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB38
141/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.191.9 KiB24
142/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.228.1 KiB3
143/2017 Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο {Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών «Μπράμου» ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.195.1 KiB29
144/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).201.8 KiB55
145/2017 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.203.0 KiB28
146/2017 Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια εξοπλισμού με είδη επίπλωσης και είδη λινοθήκης για την ανακαινισμένη πτέρυγα της Μ.Ε Μολάων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.179.1 KiB27
147/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί τροποποίησης δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΚ Νεάπολης (2η Φάση)} του Δήμου Μονεμβασίας.240.7 KiB4
148/2017 Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων ,Ντουί ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}.262.4 KiB32
149/2017 390.4 KiB4
150/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.214.2 KiB2
151/2017 Περί ελέγχου και έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 }, του Δ. Μονεμβασίας.234.2 KiB27
152/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.326.5 KiB39
153/2017 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας.426.8 KiB54
154/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017- Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.261.4 KiB23
155/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.226.9 KiB3
156/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.325.7 KiB32
157/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.265.8 KiB25
158/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.256.1 KiB21
159/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Δαιμονιάς της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.255.9 KiB20
160/2017 Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.330.7 KiB38
161/2017 Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αντικατάσταση κατεστραμμένου αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Παπαδιανίκων } του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 2.759,24€.256.9 KiB23
162/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού}, του Δήμου Μονεμβασίας.202.9 KiB20
163/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ασωπού ,Ζάρακα & Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.257.9 KiB20
164/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή υπαλλήλων του πρώην Δήμου Μολάων & πρώην ΝΠ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ) περί αποζημίωσης}.192.7 KiB40
165/2017 Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB22
166/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.192.8 KiB27
167/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις Δήμου} του Δήμου Μονεμβασίας.281.2 KiB25
168/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017. 209.6 KiB4
169/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 } του Δ. Μονεμβασίας.282.1 KiB22
170/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.176.2 KiB20
171/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.230.5 KiB3
172/2017 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας}.475.8 KiB29
173/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.204.7 KiB22
174/2017 Περί έγκρισης 1ου & 2ου σταδίου δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο { Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής «Μπράμου» ΔΚ Μολάων } του Δ. Μονεμβασίας.406.0 KiB35
175/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού της ΤΚ Ασωπού της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Καπαράκη Αριστοτέλη.195.4 KiB24
176/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ( Αφορά κατάθεση ένδικου μέσου κατά της αριθ. 475/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης}.193.8 KiB27
177/2017 ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών. 263.2 KiB4
178/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.217.7 KiB4
179/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών } του Δ. Μονεμβασίας.280.7 KiB25
180/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017- Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.262.0 KiB53
181/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 225.5 KiB3
182/2017 ΘΕΜΑ : Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.266.1 KiB3
183/2017 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου {Συντήρηση–επισκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.186.8 KiB4
184/2017 ΘΕΜΑ : Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.194.1 KiB4
185/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου {Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στην ΤΚ Λαμπόκαμπου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.281.4 KiB21
186/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασίας. 225.0 KiB4
187/2017 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας.1.5 MiB28
188/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών}, του Δήμου Μονεμβασίας.206.3 KiB21
189/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων}, του Δήμου Μονεμβασίας.201.4 KiB24
190/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).255.4 KiB23
191/2017 Περί κατακύρωσης 2ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στην ΤΚ Ασωπού}.383.2 KiB36
192/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου των ΔΕ Μολάων & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.256.9 KiB23
193/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων προμηθειών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.258.4 KiB2
194/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στη θέση Λεμονιά της ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών, του Δ. Μονεμβασίας.256.9 KiB20
195/2017 Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. ετών 2017-2019.300.0 KiB40
196/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Αγίου Ιωάννη ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.255.5 KiB19
197/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου οικισμού «Άγιος Φωκάς» της ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.257.5 KiB25
198/2017 Περί απαλλαγής υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής του Δήμου Μονεμβασίας.196.1 KiB18
199/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.215.8 KiB3
200/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΤΚ Παντανάσσης, Αγίων Αποστόλων και Ελίκας ΔΕ Βοιών, του Δ. Μονεμβασίας.255.2 KiB25
201/2017 Συμπληρωματική απόφαση της αριθ. 176/2017 ΑΟΕ για ορισμό δικηγόρου ( Αφορά κατάθεση δικογράφου κατά της αριθ. 475/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης}.234.3 KiB28
202/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα}, του Δήμου Μονεμβασίας.204.4 KiB23
203/017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.237.4 KiB20
204/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 224.5 KiB3
205/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου { Συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων στην ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.281.6 KiB18
206/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού ΤΚ Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού του Δ. Μονεμβασίας ιδιοκτησίας κ.κ Παναγιώτας χήρας Γ. Γκίκα ,Δημ. Γκίκα & Νικ. Γκίκα.197.8 KiB20
207/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίου θέση « Κοπρισιές » της ΔΕ Ζάρακα , του Δήμου Μονεμβασίας.259.3 KiB16
208/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση « Καμπέρι » της ΤΚ Πακίων, του Δήμου Μονεμβασίας.258.9 KiB45
209/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας. 256.1 KiB18
210/2017 Περί έκδοσης εντ αλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.198.8 KiB18
211/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.280.6 KiB22
212/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.213.6 KiB2
213/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μον εμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.208.3 KiB17
214/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.232.8 KiB18
215/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 230.9 KiB4
216/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού της ΤΚ Πακίων της ΔΕ Μολάων του Δ. Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Ξαστερούλη Θεόδωρου.197.2 KiB21
217/2017 Περί έκδοσης βεβαίωσης κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δ. Μονεμβασίας.203.1 KiB25
218/2017 ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.717.9 KiB3
219/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων } του Δ. Μονεμβασίας.391.2 KiB55
220/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών} του Δ. Μονεμβασίας.267.7 KiB17
221/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.215.2 KiB4
222/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.233.8 KiB22
223/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 231.8 KiB3
224/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.194.4 KiB18
225/2017 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. Α30/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.238.4 KiB20
226/2017 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. Α 86 /2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.238.1 KiB17
227/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου του κ. Καταγά Θεοδώρου).236.3 KiB19
228/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου του κ. Κα στρινού Ιωάννη).238.2 KiB23
229/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ ́Ν.3852/2010).255.9 KiB28
230/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών συντήρησης και επισκευής εγκατάστασης ψύξης – θέρμανσης στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου ΤΚ Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού, του Δ. Μονεμβασίας.257.6 KiB23
231/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας. 245.7 KiB17
232/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.266.7 KiB20
233/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.258.2 KiB19
234/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο {Μελέτη χωροθέτησης μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων στην ΔΚ Μολάων} του Δ. Μονεμβασίας.219.5 KiB36
235/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας. 256.5 KiB20
236/2017 Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας} του Δ. Μονεμβασίας.322.4 KiB24
237/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στην θέση «Λεμονιά» της ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών, του Δ. Μονεμβασίας. 258.2 KiB20
238/2017 Καθορισμός όρων διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών 2018} προϋπολογισμού 313.893,95 €.1.1 MiB25
239/2017 Περί ανάκλησης ή μη της αριθ. 209/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.174.2 KiB19
240/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών συντήρησης – στεγάνωσης στέγης Δημοτικού σχολείου Μολάων, του Δ. Μονεμβασίας. 257.2 KiB18
241/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.211.5 KiB3
242/2017 ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017- Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.252.4 KiB2
243/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 225.6 KiB2
244/2017 ΘΕΜΑ: Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την σύνταξη έκθεσης εσόδων–εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας. 367.9 KiB1
245/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξωμοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας} του Δ. Μονεμβασίας.271.9 KiB18
246/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.207.9 KiB43
247/2017 Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης λογαριασμού .193.2 KiB18
248/2018 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.218.8 KiB1
249/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 - Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών.263.5 KiB25
250/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 238.9 KiB2
251/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.192.3 KiB18
252/2017 ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2016.351.4 KiB4
253/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες ανέγερσης Δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας }, του Δήμου Μονεμβασίας.206.3 KiB21
254/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου { Συντήρηση – επισκευή δημοτικού σχολείου ΤΚ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.279.8 KiB27
255/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΔΕ Μολάων & Ασωπού, του Δήμου Μονεμβασίας. 259.3 KiB18
256/2017 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου {Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στην ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.268.5 KiB1
257/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας. 255.6 KiB19
258/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου { Κατασκευή τουαλετών στο δημοτικό σχολείο ΤΚ Φοινικίου ΔΕ Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας282.1 KiB50
259/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας. 257.6 KiB20
260/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ ́Ν.3852/2010).257.7 KiB22
261/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.211.3 KiB1
262/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.228.0 KiB24
263/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 236.4 KiB5
264/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες ανέγερσης Δημοτικού κτηρίου ΤΚ Συκέας } του Δήμου Μονεμβασίας.268.1 KiB31
265/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στ ην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας. 255.9 KiB16
266/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στ ις ΔΕ Μολάων – Ζάρακ α - Ασωπού & Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας. 258.6 KiB30
267/2017 Καθορισμός όρων δημο πρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας .1.4 MiB29
268/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στ ην ΔΕ Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας.256.1 KiB23
269/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργωνBοικ. Έτους 2017.212.4 KiB3
270/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.233.5 KiB24
271/2017 Περί τροποποίησης της αριθ. 347/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας.190.0 KiB20
272/2017 Καθορισμό ς όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Ν ομίων - Κουλεντίων – Λαχίου & Παντάνασσας} του Δή μου Μονεμβασίας.1.5 MiB23
273/2017 Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης λογαριασμού.203.8 KiB19
274/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.208.8 KiB25
275/2017 Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.198.7 KiB20
276/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.213.2 KiB3
277/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών στεγανοποίησης στέγης δημοτικού κτηρίου ΤΚ Ελαίας.262.1 KiB25
278/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017 - Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.251.4 KiB23
279/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 241.1 KiB3
280/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ ́Ν.3852/2010).256.7 KiB22
281/2017 Περί αποδοχής η μη δωρεάς ακινήτου στην ΤΚ Κυπαρισσίου της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Τραϊφόρου Παναγιώτη για την κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού.190.5 KiB25
282/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .194.1 KiB22
283/2017 ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.856.2 KiB2
284/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.215.2 KiB4
285/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.254.0 KiB20
286/2017 Περί κατακύρωσης 1 ου σταδίου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018, του Δήμου Μονεμβασίας.248.7 KiB21
287/2017 Καθορισμός όρων συ νοπτικού διαγωνισμού - ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017 - 2018}.896.7 KiB18
288/2017 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.244.5 KiB16
289/2017 Περί καθορισμού όρω ν δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων }, του Δήμου Μονεμβασίας.1.4 MiB25
290/2017 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.322.5 KiB16
291/2017 Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Βελτίωση δρόμου Αγίου Φωκά - Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.324.0 KiB20
292/2017 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην ΤΚ Ελαίας & ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.189.5 KiB2
293/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος γης στην ΔΚ Νεάπολης θέση «Αυλόσπηλος» της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας .250.7 KiB29
294/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος γης στην ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ Καρούνη Μαρίας τ. Κων/νου. 241.7 KiB24
295/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.212.2 KiB3
296/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.229.2 KiB26
297/2017 Περί κατακύρωσης 2 ου σταδίου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018, του Δήμου Μονεμβασίας.781.8 KiB23
298/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στ ις ΔΕ Μολάων – Ζάρακα - Ασωπού& Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.257.8 KiB17
299/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευή ς μηχανημάτων αντλιοστασίων των ΔΕ Μολάων – Ζάρακα - Ασωπού - Βοιών & Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.258.2 KiB20
300/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 233.2 KiB2
301/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου στην θέση « Τ Ζ ΟΛΑ » τ ης ΤΚ Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας. 259.0 KiB22
302/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ .210.0 KiB20
303/2017 Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός οικισμού της ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας τ ου Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ. Κουτσανδρέα Ευαγγέλου.197.9 KiB28
304/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.214.4 KiB4
305/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.227.8 KiB12
306/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 236.3 KiB3
307/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.245.5 KiB32
308/2017 Ορισμός δικηγόρου {Αφορά την άσκηση αιτήσεως αναστολής & ακυρώσεως κατά της 62994/12-07-2017 Απόφ. Γεν. Διευθ. Χωροταξικής & περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρ. Διοίκ.Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου }. 184.1 KiB39
309/2017 Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά την άσκηση (σύνταξη & κατάθεση) αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ. 40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας }.181.8 KiB25
310/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην ΤΚ Νομίων} του Δήμου Μονεμβασίας.282.5 KiB12
311/2017 Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.196.0 KiB10
312/2017 Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης λογαριασμού.193.4 KiB12
313/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στην ΔΚ Μολάων & ΤΚ Ελαίας} του Δήμου Μονεμβασίας.282.1 KiB7
314/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.214.2 KiB2
315/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 16ης Νοεμβρίου 2017 που έπληξαν τον Δήμο Μονεμβασίας.227.8 KiB26
316/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.232.0 KiB10
317/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 231.4 KiB4
318/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Κατασκευή οχετού όμβριων υδάτων στην ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.282.2 KiB12
319/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.404.8 KiB32
320/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.204.2 KiB12
321/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης –άρδευσης.1.1 MiB3
322/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού–καθαριότητας.439.3 KiB3
323/2017 Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).247.7 KiB111
324/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.212.9 KiB4
325/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017- Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.204.2 KiB51
326/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 231.8 KiB2
327/2017 Περί κατακύρωσης 3ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο {Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2018} του Δήμου Μονεμβασίας.363.1 KiB24
328/2017 Περί έγκρισης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017-2018}.200.9 KiB12
329/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων –Ζάρακα-Ασωπού& Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.259.5 KiB18
330/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων }, του Δήμου Μονεμβασίας.257.3 KiB16
331/2017 ΘΕΜΑ: Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας. 228.5 KiB3
332/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.256.2 KiB12
333/2017 Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς –Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.203.6 KiB22
334/2017 ΘΕΜΑ: Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας Οικ. έτους 2018. 224.1 KiB3
335/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.215.6 KiB11
336/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .269.0 KiB12
337/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ Βελλιών} του Δήμου Μονεμβασίας.280.6 KiB11
338/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς κατοίκους του Δήμου Μανδρας.286.3 KiB19
339/2017 Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 16ης Νοεμβρίου 2017 που έπληξαν τον Δήμο Μονεμβασίας.252.2 KiB34
340/2017 Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού Νικολάου Δημάκου στην ΔΚ Μολάων} προϋπολογισμού 20.000,00€.258.5 KiB21
341/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.214.4 KiB5
342/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.233.4 KiB12
343/2017 ΘΕΜΑ: Αναγκαία προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 Δήμου Μονεμβασίας μετά από γνώμη Παρατηρητηρίου.235.6 KiB4
344/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 236.4 KiB4
345/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων–Ζάρακα-Ασωπού& Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας. 260.8 KiB3
346/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης της ΤΚ Βελλιών ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας. 260.4 KiB4
347/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης της ΤΚ Νομίων (οικισμός Καστέλλα) ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας. 258.2 KiB5
348/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων των ΔΕ Ασωπού & Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας. 258.5 KiB3
349/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού γεώτρησης της ΔΚ Μολάων (Θέση Φρέζα) ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας. 257.8 KiB3
350/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ» της ΤΚ Αγίου Ιωάννη ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας. 260.8 KiB2
351/2017 ΘΕΜΑ: Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης λογαριασμού.194.6 KiB2
352/2017 ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων} του Δήμου Μονεμβασίας.386.8 KiB4
353/2017 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.234.7 KiB4
354/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανών δρόμου στις ΤΚ Βελανιδίων , Λαχίου & ΔΚ Νεάπολης} ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας. 228.6 KiB3
355/2017 Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.1.3 MiB34
356/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στην θέση «Αυλόσπηλος» της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας. 226.4 KiB3
357/2017 ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας, ΔΕ Ασωπού λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 16ης Νοεμβρίου 2017 που έπληξαν τον Δήμο Μονεμβασίας. 216.1 KiB4
358/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017-2018}.272.0 KiB25
359/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας.222.9 KiB8
360/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πηγής «Κουκάκι» στην ΤΚ Λιρών και ανάπλαση βρύσης στην Τκ Αγίου Νικολάου}.282.0 KiB7
361/2017 ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών–προμηθειών-έργων οικ. Έτους 2017.210.8 KiB2
362/2017 Περί διάθεσης πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.226.2 KiB6
363/2017 ΘΕΜΑ: Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 235.5 KiB5
364/2017 Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου στην ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.256.7 KiB6
365/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.273.1 KiB6
366/2017 Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς –Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.296.3 KiB6
367/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Καθαίρεση οπλισμένων στοιχείων από σκυρόδεμα σε χώρο στάθμευσης και αποκατάστασή τους στην ΤΚ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.282.0 KiB5
368/2017 ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Μονεμβασίας.207.2 KiB3
369/2017 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.193.9 KiB6
370/2017 Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 30/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεάπολης.189.4 KiB6
371/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.282.6 KiB5
372/2017 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή και συντήρηση αποχετευτικού όμβριων υδάτων στην ΤΚ Ασωπού της ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.281.7 KiB7
373/2017 Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.204.1 KiB5
374/2017 Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής.206.1 KiB7
375/2017 Λήψη απόφασης περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης–διαγραφές δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες μέχρι και την 31-12-2017.27.2 MiB9