Δημόσια Διαβούλευση

5740

 

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμών Εσόδων και Δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2024.

Εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2024.