Δημοτικό Συμβούλιο

2222

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 • Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πλειοψηφία

 • Αλειφέρη Παναγιώτα του Γεωργίου
 • Σουρλάς Ιωάννης του Παναγιώτη – Αντιδήμαρχος
 • Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος του Χρίστου – Αντιδήμαρχος
 • Κολλιάκος Ιωάννης του Επαμεινώνδα
 • Τσαφατίνου Κατερίνα του Ηλία
 • Καλογερίνης Ηλίας του Σταύρου – Αντιδήμαρχος
 • Βουνελάκης Γεώργιος του Ηλία – Αντιδήμαρχος
 • Αβδούλος Σπύρος του Γεωργίου – Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Χριστάκος Σταύρος του Ηλία
 • Κουτσονικολής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος
 • Πετράκης Χρήστος του Γεωργίου
 • Σπυριδάκου Θεοδούλη του Στεφάνου
 • Παπαδάκης Πιερρής του Αλεξάνδρου
 • Νερατζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή του Ιωάννη
 • Μαρούσης Χαράλαμπος του Μηνά
 • Λεκάκης Δημήτριος του Σπυρίδωνα
 • Τραϊφόρος Παναγιώτης του Αριστείδη – Αντιδήμαρχος
 • Χαραμή Αλεξάνδρα του Παναγιώτη – Γραμματέας Δ.Σ.
 • Γεωργακάκου Αικατερίνη του Παναγιώτη
 • Παπούλη Δέσποινα του Θεοδώρου

Μείζων Μειοψηφία

 • Δουμάνη Σοφία του Πασχάλη
 • Κουλουβάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σταθάκης Νεκτάριος του Ιωάννη
 • Κόκκορης Παναγιώτης του Μιχαήλ
 • Λυριωτάκης Ιωάννης του Αντωνίου
 • Μεϊμέτης Γεώργιος του Ιωάννη

Ελάσσων Μειοψηφία

 • Αναγνωστοπούλου Ελένη του Ηλία