Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

481

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαεπτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν »πατώντας» στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.