Καταστάσεις βιολογικής κτηνοτροφίας (συμπληρωματική πληρωμή έτους 2012)

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνονται οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων της συμπληρωματικής πληρωμής έτους 2012 της δράσης 1.2. "Βιολογική Κτηνοτροφία''. Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των...

Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην χορήγηση αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15-05-2014 τεύχος Α΄) όπως ισχύει. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα...

Καταστάσεις Εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015

Από την Ε.Α.Σ. Λακωνίας απεστάλλησαν και δημοσιοποιούνται οι ονομαστικές καταστάσεις εγκεκριμένων δικαιούχων με τυχόν ποινές λόγω Πολλαπλής Συμμόρφωσης, Πολυετών Κυρώσεων και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων, ή απορριπτόμενων με την αιτιολογία απόρριψης. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός δέκα...

Δηλώσεις προς ΕΛΓΑ για ζημιές στα σύκα από τη βροχόπτωση της 9ης/8/2016

Οι ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνουν ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. από τις Δημοτικές Ενότητες Μολάων, Ασωπού & Μονεμβασίας αναγγελία ζημιάς από ΑΚΑΙΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ της 9ης Αυγούστου 2016, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των σύκων στα όρια όλων των...

Πρόσκληση και ανακοίνωση από Π.Ε. Λακωνίας για διαπραγμάτευση έργου δακοκτονίας ελαιώνων

Από την Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Σ857Λ1-2ΥΝ και ΑΔΑ:ΨΠ137Λ1-ΥΤΥ η πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση και η ανακοίνωση για διαπραγμάτευση αντίστοιχα για την ανάθεση υλοποίησης του έργου ''Ανάδειξη εργολάβων για τον...

Δράση »Ανάλυση μελιού» ετών 2014-2016

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση ''Ανάλυση μελιού'' ετών 2014-2016 σύμφωνα με την 1268/90610/14-7-2014 Υ.Α. θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στη Δ.Α.Ο.Κ. (Διοικητήριο, Σπάρτη) μέχρι την 31η...

Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2016 Πυροσβεστική διάταξη που εκδόθηκε από την περιφερειακή Πυροσβεστική Δ/νση Πελοποννήσου, απαγορεύονται οι φωτιές από 1-5-2016 έως και 31-10-2016, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.

Καθορισμός αριθμού οικόσιτων ζώων στην Π.Ε. Λακωνίας

Από την Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθ. πρωτ. 79183/11047/30-03-2016 Απόφαση της Αντιπεριφειάρχη Π.Ε. Λακωνίας καθορίζεται ο αριθμός των οικόσιτων ζώων και πτηνών που μπορεί να διατηρεί κάθε αγοτική οικογένεια ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυρίως...

Προσβολή από το βακτήριο Xyllela fastidiosa

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την επικαιροποίηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά το παθογόνο Xyllela fastidiosa, προβλέπονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τα συμπτώματα σε φυτά ξενιστές του...

Χορήγηση βεβαιώσεων Τριμελούς Επιτροπής σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

Η Τριμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς, ως εξής: Α) Για την περιοχή της Δ.Ε. Βοιών: την δεύτερη ΤΡΙΤΗ έκαστου μήνα. Β) Για τις υπόλοιπες περιοχές...

Προκήρυξη προγραμμάτων Αλιείας

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες Αποφάσεις-προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013: ΜΕΤΡΟ 1.1. - ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ      ΜΕΤΡΟ 2.3 - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

Αποτελέσματα ΚΟΕ »Ετήσιο 2011»

Οι ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Ε. Μολάων σας ενημερώνουν ότι ελήφθησαν τα πορίσματα δικαιούχων φυτικού κεφαλαίου για το πρόγραμμα ΚΟΕ ''Ετήσιο 2011'' για την Δ.Κ. Μολάων και την Τ.Κ. Πακίων. Ταπορίσματα αυτά θα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς για να λάβουν γνώση...