Πρόσληψη δώδεκα (12) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Απριλίου

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δώδεκα (12) ατόμων για το μήνα Απρίλιο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο κατά το μήνα Απρίλιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες...

Πρόσληψη εννέα (9) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Μάρτιο

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως εννέα (9) ατόμων για το μήνα Μάρτιο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο κατά το μήνα Μάρτιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες...

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στους Δήμους της χώρας

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Τρίτη 24/01/2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται -...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΠΕΚ) Νεάπολης Βοιών. Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι: Πλοίαρχος, Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός Η/Υ, μηχανολόγος Μηχανικός, Ναυπηγός, Χημικός, κλπ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η...

Πρόσληψη πέντε (5) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Δεκέμβριο

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ατόμων για το μήνα Δεκέμβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο κατά το μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες...

Αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη συνοδού επισκεπτών σπηλαίου

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών Σπηλαίου: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Πρόσληψη πέντε (5) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Νοέμβριο

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ατόμων για το μήνα Νοέμβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο, το χρονικό διάστημα από 21/11/2016 έως 25/11/2016 προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες...

Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικού από την Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών της με αντικείμενο τη Μουσική Αγωγή προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με Καθηγητή Μουσικής Αγωγής για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι...

Πρόσληψη ενός Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (http://www.keppedm.gr) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Η πρόσληψη αφορά ειδικότητα ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου και η σύμβαση...

Πρόσληψη με 4μηνη σύμβαση, ενός Χειριστή Μηχανημάτων έργων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μηνών), ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων...

Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

O Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πέντε (5) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για δύο (2) ΔΕ Οδηγούς φορτηγών, έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και δύο (2) ΥΕ...

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ1/2016 /6829/12.05.2016

Την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 08.00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή (συγκροτήθηκε με την 221/13.6.2016 απόφαση του Δημάρχου), προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2016 /6829/12.05.2016 προκήρυξης του Δήμου Μονεμβασίας. Ακολουθούν οι πίνακες...