Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου & καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια: Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 64950) και Ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 65291) Η σύμβαση θα ανατεθεί...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-9-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-8-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» , με προϋπολογισμό  33.709,03  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,...

Αποκατάσταση – βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ  ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ » προϋπολογισμού  123.000,00   ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία...

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών και αερίων καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 350.163,00 ευρώ,...

Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 30-6-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στην Δ.Κ. Μολάων

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση περιπτέρου όπως αυτό περιγράφεται    παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 6377/24-5-2018 διακήρυξης. Πόλη: Μολάοι Δήμος: Μονεμβασίας Οδός: 25η Μαρτίου και γωνία με την οδό Γεννήσεως Χριστού. Είδος: Χώρος για Περίπτερο...

Προμήθεια οχήματος (mini bus)

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια οχήματος (mini bus), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των λοιπών εξόδων, πλην ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το όχημα θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου Μονεμβασίας εντός τριών (3)...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαΐου 2018

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-5-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας εκδηλώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών και μηχανημάτων. H προμήθεια και τοποθέτηση στα οχήματα και λοιπά μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας, ελαστικών επίσωτρων, ζυγοσταθμισμένα, στη σωστή πίεση λειτουργίας, μετά των απαραίτητων βαλβίδων, αεροθαλάμων, αντίβαρων κλπ. όπου είναι...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2017

Τα παρακάτω κληροδοτήματα προβαίνουν στην ανάρτηση - δημοσίευση των πινάκων των απολογισμών του, έτους 2017: G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών & Θεοδώρου Μ. Κωστάκου της ΔΚ Πακίων ΔΕ...

Ενδιαφέρον μίσθωσης ακινήτου – αποθήκη στη Δ.Κ. Νεάπολης

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκετε σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 350μ από το Δημοτικό Κατάστημα στη Νεάπολη. Να έχει εμβαδόν άνω των 320τ.μ Να είναι ισόγειος χώρος...

Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Eκμίσθωση περιπτέρου στην Δ. Κ. Μολάων.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου για περίπτερο διαστάσεων μήκους 2,25 μ. και πλάτους 2,00 μ. με περιμετρική τέντα 13,58 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου και γωνία με την οδό Γεννήσεως Χριστού. Η...

Προκήρυξη μιάς θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Μονεμβασίας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4194/2013 " Κώδικας Δικηγόρων". Α. Ο δικηγόρος που...

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων – Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων – Μολάων », προϋπολογισμού 3.314.999,99 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε τριπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης  Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα «Πούντας» για την τοποθέτηση...

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην εξομοιούμενη σε ζώνη Λιμένα "Πούντας" για την τοποθέτηση τροχήλατης αυτοκινούμενης ή μη καντίνας. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου...