Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-7-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-6-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό  16.129,03 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α  ). Η μελέτη συντίθεται από τις...

Κανονισμός διενέργειας & λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μονεμβασίας με αφορμή την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος γνωστοποιεί στους κατοίκους τον παρόντα Κανονισμό διενέργειας και λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός έχει σαν στόχο την εναρμόνηση...

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους. Θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται στην παρακάτω διακήρυξη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί: την Δευτέρα 3...

Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης  ανωδομής  εντός εξομοιούμενης  ζώνης  Λιμένα  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  99.193,54 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη...

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων» , με προϋπολογισμό  12.088,02 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα», με προϋπολογισμό  31.852,04 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ», με προϋπολογισμό  47.418,71  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαΐου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-5-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2016

Το κληροδότημα ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα G. Kellis, η κληρονομία Δημητρίου Παπαπαύλου και Μαρίας Κ. Τσιγκούνη προβαίνουν στην ανάρτηση των Πινάκων Απολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2016. Η ανάρτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2...

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής Μπράμου ΔΚ Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής Μπράμου ΔΚ Μολάων» , με προϋπολογισμό  43.729,53 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: ...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Απριλίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-4-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ» , με προϋπολογισμό  42.258,06  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)...

Πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης περιπτέρου στη Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση ακινήτου και συγκεκριμένα περιπτέρου (στεγασμένο κουβούκλιο με διαστάσεις 2,25 μέτρα μήκος χ 2,00 μέτρα πλάτος, συνολικής επιφάνειας 4,50 τετραγωνικών μέτρων , με περιμετρική...

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» , με προϋπολογισμό  161.290,17  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από...

Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης  ανωδομής  εντός εξομοιούμενης  ζώνης  Λιμένα  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  99.193,54 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα...

Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.411.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια λαμπτήρων ντουϊ ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού 69.931,16 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...

Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016» , με προϋπολογισμό  564.516,13 ΕΥΡΩ (χωρίς...