Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-10-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων», προϋπολογισμού  49.999,61 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360583 Telefax:2732360590 E-mail: apanagos@monemvasia.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr ...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 53.798,62 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

Βελτίωση δρόμου Αγ. Φωκά – Μονεμβασίας Δ.Ε. Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΦΩΚΑΣ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 15.725,62 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...

Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων» , με προϋπολογισμό  48.387,10 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη...

Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού  2.120.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος...

Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός: Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Λαχίου και...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός: Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Λαχίου και Παντάνασσας», προϋπολογισμού  219,954,50 ευρώ με το Φ.Π.Α. ...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-9-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην υπογραφή σύμβασης με επιχειρήσεις  που έχουν έδρα ή υποκαταστήματα εντός της χωρικής του αρμοδιότητας προκειμένου να πραγματοποιούνται αγορές για τυποποιημένα τρόφιμα,(συμπεριλαμβανομένων νωπών και κατεψυγμένων ειδών),  είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη...

Ρυθμίστε ευνοϊκά τις οφειλές σας στο Δήμο Μονεμβασίας

Έως 30 Νοεμβρίου μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών σας προς το Δήμο Μονεμβασίας. Ωφεληθείτε της δυνατότητας έως και 100 δόσεων και της απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 52 του...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-8-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 313.893,95 ευρώ. Η...

Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Συκέας

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΣΥΚΕΑΣ» , με προϋπολογισμό  54.681,34  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-7-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 30-6-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό  16.129,03 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α  ). Η μελέτη συντίθεται από τις...

Κανονισμός διενέργειας & λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μονεμβασίας με αφορμή την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος γνωστοποιεί στους κατοίκους τον παρόντα Κανονισμό διενέργειας και λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός έχει σαν στόχο την εναρμόνηση...

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους. Θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται στην παρακάτω διακήρυξη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί: την Δευτέρα 3...

Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης  ανωδομής  εντός εξομοιούμενης  ζώνης  Λιμένα  Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  99.193,54 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη...

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μολάων

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων» , με προϋπολογισμό  12.088,02 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...