Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό 1.411.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» , με προϋπολογισμό  12.903,12  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.)...

Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης», με προϋπολογισμό 234.728,43 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α, αναθεωρήσεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2017

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-01-2017, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Νομικού Προσώπου

Με την υπ' αριθ. 17557/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2017. Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.

Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου Μποζά

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία δια προφορικών προσφορών, η εκμίσθωση του δημοτικού περιπτέρου (στεγασμένου και περιβάλλοντος χώρου), για την εκμετάλλευσή του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ως: Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και...

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας

Με την υπ' αριθ. 247354/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου για το έτος 2017. Δείτε την συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εδώ.

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Δημοσίευση ισολογισμών χρήσης έτους 2015

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού δημοσιοποιούν τους ισολογισμούς διαχειριστικής χρήσης έτους 2015. Δείτε τους στα παρακάτω αρχεία: Ισολογισμός Δήμου Ισολογισμός Ν.Π.

Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου » , με προϋπολογισμό 403.225,81 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη...

Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό 99.193,55 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2016

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-11-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων...

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας» , με προϋπολογισμό  8.851,14 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης »

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης » , με προϋπολογισμό  480.508,15 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου» , με προϋπολογισμό  201.612,65 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός έργου: «Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις», με προϋπολογισμό  161.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός έργου: «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγ. Νικολάου από κατολισθήσεις», με προϋπολογισμό  241.935,48 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός έργου: «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολη από κατολισθήσεις»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολη από κατολισθήσεις» , με προϋπολογισμό  403.224,62 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις»

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση  του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις», με προϋπολογισμό  241.935,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού...

Διενέργεια κληρώσεων για στελέχωση επιτροπών παραλαβής έργων

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη στελέχωση επιτροπών παραλαβής έργων. Η διαδικασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 10:00 π.μ. και εντεύθεν. Περισσότερες πληροφορίες στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ