Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου. ΘΕΜΑ 2ο:...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

Την  Παρασκευή  6  Ιουλίου  2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α'θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: «Περί παραχώρησης προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγ....

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 7:00 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα οχτώ (38) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.650.000 € για την εκτέλεση του έργου «Κέντρο Αθλητικών...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 συνέρχεται σε τριπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη: Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος για το κατάστημα «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου / Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι φορείς και πολίτες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα Τρίτη ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. Κατά την 1η συνεδρίαση (ειδική) (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2017 του ΝΠΔΔ        Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί ανάκλησης της υπ΄αριθ. 6172/26-03-2014 άδεια λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου. Εισήγηση της Ε.ΠΖ προς...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι εννέα (29) θέματα στην ημερήσια διάταξη: «Περί ανακηρύξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ΘΕΜΑ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω δώδεκα (12) θεμάτων: 1. «Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, που αφορά στη μεταρρύθμιση του...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ -...