Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα έξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Περί εξειδίκευσης δράσεων –...

Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

Την  Παρασκευή  12  Οκτωβρίου  2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α'θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: «Περί τοποθέτησης καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αγγελώνας». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2017. 2ο...

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα, του Δήμου Μονεμβασίας, την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ για συνεδρίαση και γνωμοδότηση επί τού κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωμοδότηση Δημοτικής...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 Α.Δ.Σ. «Περί Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Περί εξειδίκευσης δράσεων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες, εργασίες. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού». «Περί ψήφισης πιστώσεων». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση πίστωσης. Ανάληψη ως φορέας Διοίκησης...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι δύο (22) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου. Έγκριση εργασιών αποκατάστασης...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  ιδιοκτησίας...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου. ΘΕΜΑ 2ο:...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...