Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πίστωσης έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοίχου...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 3:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα: «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου». ...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω είκοσι τέσσερα (24) θέματα: 1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018» Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος...

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απολογισμός πεπραγμένων)

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι φορείς και πολίτες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στην...

Συνεδρίαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2016». 2. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης:...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00  συνεδριάζει το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα: 1. « Περί Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017». 2. «Περί...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017. 2. Εισήγηση προς το...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες. Ανάθεση σε δικηγόρο...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαέξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών  καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ....

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 256/2011 Α.Δ.Σ. «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 02:00 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών» Αρχείο...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.      Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30...

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα,  του Δήμου Μονεμβασίας,  την  17η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 μ.μ  για συνεδρίαση και γνωμοδότηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου». «Περί  παραχώρησης...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 4:00 μ.μ.)  θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης:...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑ 1ο :...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.600.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέας Πτέρυγας στο...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...