Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών». Αρχείο πρόσκλησης Κατά την...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑ...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλογή...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων  προμηθειών, εργασιών οφειλών». Αρχείο πρόσκλησης Κατά την...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω είκοσι οκτώ (28) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑ 1ο...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018  το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 μ.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Παρασκευή2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί  έγκρισης μελέτης αποκριάτικων  εκδηλώσεων 2018 Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δεκατρία (13) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκδίκαση ένστασης κατά της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνισμού...