Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων»(εξ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα πέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως Συμφωνητικών Συνεργασίας - αντισταθμιστικά οφελήματα από την ανάπτυξη των δύο αιολικών πάρκων...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. Περί καθορισμού αιτημάτων...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, απευθύνει η πλειοψηφούσα και προεδρεύουσα Σύμβουλος κα Παναγιώτα Αλειφέρη. Η πρόσκληση αφορά συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. με σκοπό την εκλογή των μελών του Προεδρείου του...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Ελληνικού οικισμού Παναγίτσα στη ΔΕ Μονεμβασίας}...

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, καθώς και την...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τεττάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:30, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα εννέα (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί ψηφίσεως νέου Κανονισμού Αποχέτευσης του Δήμου Μονεμβασίας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο : Συμπληρωματική απόφαση για την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017». ΘΕΜΑ 2ο...

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με θέμα: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και την μεταφορά αυτών...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-εργασιών-προμηθειών  προϋπολογισμού οικ....

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εκδίκαση αγωγής...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών». «Περί  αναθέσεων ...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:00 μ.μ.  συνέρχεται σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί ...