Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί ψήφισης πιστώσεων». «Περί δυναμικότητας παιδικών σταθμών του...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί κατανομής  χρηματοδότησης στα σχολεία ». «Περί αποδοχής δωρεάς χρηματικού ποσού από την ALFA BANK  για το...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. 1. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις», προϋπολογισμού 499.998,53...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου. Διάθεση πιστώσεων. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι έξι (26) θέματα στην ημερήσια διάταξη. 1. «Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016» «Περί ψήφισης...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι ένα (21) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:30π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας/στη στο 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας με τα παρακάτω είκοσι δύο (22) θέματα προς συζήτηση: 1. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. 2. «Περί...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί ψήφισης...

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 01:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με ένα θέμα προς συζήτηση: «Περί καθαριότητας σχολικών κτιρίων του Δήμου». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) στην ημερήσια διάταξη. Μόνο Θέμα: Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου. ΘΕΜΑ 2ο: Περί καθορισμού είδους...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄...