Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκδίκαση ένστασης κατά της Απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος διαγωνισμού...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί παραλαβής των προμελετών, του τεύχους προϋπολογισμού – προσμετρήσεων και του τεύχους προμήθειας εξοπλισμού για...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί απαλλαγής υπολόγων  πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ &...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ΕΙΔΙΚΗ) (ώρα έναρξης: 4:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσης  οικ. έτους 2016». Εισηγητές:...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα (10) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πίστωσης έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοίχου...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 3:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα θέματα: «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου». ...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω είκοσι τέσσερα (24) θέματα: 1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018» Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος...

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απολογισμός πεπραγμένων)

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι φορείς και πολίτες του Δήμου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στην...

Συνεδρίαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2016». 2. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης:...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00  συνεδριάζει το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα: 1. « Περί Ψήφισης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017». 2. «Περί...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω δέκα (10) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων εργασιών- προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017. 2. Εισήγηση προς το...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες. Ανάθεση σε δικηγόρο...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαέξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών  καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018». Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ....

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί τριπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 256/2011 Α.Δ.Σ. «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 02:00 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών» Αρχείο...