Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση. Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν ανά συνεδρίαση: 1η συνεδρίαση - ώρα έναρξης: 10:30 π.μ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   2η συνεδρίαση -...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.)...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα οκτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.)...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση καταστηματάρχη για αλλαγή διεύθυνσης σε παραχώρηση απλής χρήσης...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω είκοσι δύο (22) θεμάτων: «Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ....

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Στην 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά τη 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 11:00...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή21 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με το εξής ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Περί παραχώρησης του αύλειου χώρου του κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Φοινικίου» Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω είκοσι τριών (23) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.                                    Αρχείο πρόσκλησης Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη...

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: "Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας, για...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα  26 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 συνεδριάζει το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω επτά (7) θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (παραδοσιακού) –...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Παρασκευή 16η Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (παραδοσιακού) – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως: 1η συνεδρίαση - ώρα 10.30 π.μ. - θέμα προς συζήτηση & λήψη απόφασης: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   Αρχείο πρόσκλησης 2η συνεδρίαση - ώρα...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω εννέα (9) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί υλοποίησης του έργου «Προμήθεια με τις εργασίες τοποθέτησης, παλμικών...