Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με θέμα: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και την μεταφορά αυτών...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-εργασιών-προμηθειών  προϋπολογισμού οικ....

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εκδίκαση αγωγής...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών». «Περί  αναθέσεων ...

Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 1:00 μ.μ.  συνέρχεται σε ειδική τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί ...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί απαλλαγής υπολόγων  πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ. Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής . Λήψη...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού &...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: «Περί εγκρίσεως του 2ου...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του προϋπολογισμού έτους 2017. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών...

Τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017» Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι «Περί εγκρίσεως...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης...