Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τριάντα πέντε (35) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «α) Περί υλοποιήσεως του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για δημιουργία νέας και ενίσχυση...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω πέντε (5) θεμάτων: Συγκρότηση εκ νέου σε σώμα...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσων επί των παρακάτω είκοσι έξι (26) θεμάτων: 1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης, ποσού 3.464.051,21 €, για την υλοποίηση του...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.          Αρχείο πρόσκλησης Κατά την δεύτερη συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί κυκλοφοριακής μελέτης για τη δημιουργία μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (μπροστά...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση. Δείτε τα θέματα που θα συζητηθούν ανά συνεδρίαση: 1η συνεδρίαση - ώρα έναρξης: 10:30 π.μ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   2η συνεδρίαση -...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.)...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα οκτώ (18) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.)...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση καταστηματάρχη για αλλαγή διεύθυνσης σε παραχώρηση απλής χρήσης...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω είκοσι δύο (22) θεμάτων: «Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ....

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Στην 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. Αρχείο πρόσκλησης Κατά τη 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης 11:00...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή21 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με το εξής ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Περί παραχώρησης του αύλειου χώρου του κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Φοινικίου» Αρχείο πρόσκλησης