Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2017». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων: 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 2. Περί έγκρισης πρακτικών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω επτά (7) θεμάτων: 1. Περί εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής 2. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ώρα 5:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω δεκατέσσερα (14) θέματα  της ημερήσιας διάταξης: 1. Περί προσλήψεως δύο (2) ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους μήνες...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανάκληση της...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων -...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τρία (23) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  Συγκρότησης  της Σχολικής Επιτροπή σε σώμα». «Περί  Εξουσιοδότησης Προέδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση». ...