Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί απαλλαγής υπολόγων  πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ. Περί απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής . Λήψη...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού &...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 και αφορά τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: «Περί εγκρίσεως του 2ου...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του προϋπολογισμού έτους 2017. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών...

Τριπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων...

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 5:00 μ.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα: «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017» Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι «Περί εγκρίσεως...

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Περί διάθεσης...

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα δύο (32) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε....

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Την 23η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα συνεδριάζει η Επιτροπής Διαβούλευσης. Στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων και δημότες του Δήμου Μονεμβασίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 1:30 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων: 1. Περί χορήγησης ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου για το...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί ψήφισης πιστώσεων». «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση: 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών...

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 01:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας με θέμα:Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2015 του ΝΠΔΔ ''Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας''.      Επίσης την ίδια ημέρα με ώρα έναρξης...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί ψήφισης πιστώσεων». «Περί δυναμικότητας παιδικών σταθμών του...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί κατανομής  χρηματοδότησης στα σχολεία ». «Περί αποδοχής δωρεάς χρηματικού ποσού από την ALFA BANK  για το...