Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω είκοσι τριών (23) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την πρώτη συνεδρίαση (ώρα έναρξης 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.                                    Αρχείο πρόσκλησης Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη...

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: "Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας, για...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα  26 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 συνεδριάζει το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω επτά (7) θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (παραδοσιακού) –...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Παρασκευή 16η Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (παραδοσιακού) – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ως ακολούθως: 1η συνεδρίαση - ώρα 10.30 π.μ. - θέμα προς συζήτηση & λήψη απόφασης: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.   Αρχείο πρόσκλησης 2η συνεδρίαση - ώρα...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω εννέα (9) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί υλοποίησης του έργου «Προμήθεια με τις εργασίες τοποθέτησης, παλμικών...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2017». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων: 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 2. Περί έγκρισης πρακτικών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω επτά (7) θεμάτων: 1. Περί εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής ποιότητας Ζωής 2. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση...