Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών  προϋπολογισμού...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανάκληση της...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων -...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τρία (23) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων...

Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη. «Περί  Συγκρότησης  της Σχολικής Επιτροπή σε σώμα». «Περί  Εξουσιοδότησης Προέδρου να ασκεί την οικονομική διαχείριση». ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα. ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Διατάκτη. ΘΕΜΑ 3ο :...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων. ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων»(εξ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα πέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί εγκρίσεως Συμφωνητικών Συνεργασίας - αντισταθμιστικά οφελήματα από την ανάπτυξη των δύο αιολικών πάρκων...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. Περί καθορισμού αιτημάτων...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, απευθύνει η πλειοψηφούσα και προεδρεύουσα Σύμβουλος κα Παναγιώτα Αλειφέρη. Η πρόσκληση αφορά συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. με σκοπό την εκλογή των μελών του Προεδρείου του...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή δεξαμενής ΤΚ Ελληνικού οικισμού Παναγίτσα στη ΔΕ Μονεμβασίας}...

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη: ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, καθώς και την...

Διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τεττάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:30, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση είκοσι (20) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του...