Δημόσια Διαβούλευση

Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού Εσόδων και προϋπολογισμού Δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2017. Ενημερωθείτε για το σχέδιο προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών  έτους 2017 Επίσης δείτε το κείμενο του Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017