Άγιοι Απόστολοι

1697

Συστάθηκε σε Κοινότητα το 1956. Έως τότε συγκροτούσαν ενιαία κοινότητα με τον Κάμπο Βοιών.
Το όνομα Άγιοι Απόστολοι το πήραν από την εκκλησία που υπάρχει εκεί και χρονολογείται πριν το 1900. Πολλοί χρησιμοποιούσαν και την ονομασία Νέος Κόσμος.

Κύρια προϊόντα ήταν το φιστίκι, λάδι, σύκα, στάρι και κάρβουνα από τα καμίνια. Υπήρχε μύλος, ελαιοτριβείο και λινός.

Την δεκαετία του 50–60 πλήττεται από μετανάστευση των κατοίκων προς Αυστραλία, Αμερική και λίγοι στην Ευρώπη.
Σήμερα έχει 600 περίπου κατοίκους που η πλειοψηφία ασχολείται με την γεωργία.

Υπάρχουν παραδοσιακά καφενεία – ταβέρνα, παντοπωλεία, μονάδες οινοποιίας, τυποποίησης ελαιολάδου, ελαιοτριβεία.

Υπάρχει ακόμη ένα σπήλαιο το Αψίφι που ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί.