Άγιος Γεώργιος

1573

Εδώ υπάρχουν πολλοί μυκηναϊκοί τάφοι, καθώς και χαλάσματα και νεκροταφεία της αρχαίας Σίδης.

Στην Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα στον χώρο του σημερινού νεκροταφείου υπήρχε μικρός οικισμός. Δυτικά και πλησίον αυτού σώζονται τμήματα ογκώδους βυζαντινού κτίσματος καθώς και φρεάτιο εκείνης της περιόδου, ενώ γύρω του σώζονται τα θεμέλια παλαιού ναού, βυζαντινού ρυθμού, στο όνομα του Αγ. Τρίφωνος.

Το χωριό χτισμένο σε προνομιακή θέση, σε εύφορη γή και με αξιόλογες καλλιέργιες προόδευσε, ώστε σήμερα να είναι ένα από τα δυναμικότερα χωριά του δήμου με αυτόνομη κοινωνική ζωή και ανεπτυγμένη οικονομία.