Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου

187
Αρχείο πρόσκλησης

Με την υπ’ αριθ. 2/23-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας εγκρίθηκε ο απολογισμός οικ. Έτους 2020 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.