Έγκριση ισολογισμού & απολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου

664

Με την υπ’ αριθ. 264/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Ισολογισμός-τα αποτελέσματα χρήσης και ο Απολογισμός  του οικονομικού έτους 2017 του  Δήμου  μας .

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017