Έγκριση ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο

158

Εγκρίθηκε  ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης  του Δήμου μας  οικ. έτους 2022  με την αριθ 2/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε τον ισολογισμό εδώ.