Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

212

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2022 με την υπ’ αριθ. 18099/07-02-2022 (ΑΔΑ: ΡΩΠ7ΟΡ1Φ-ΠΥ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.