Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

200

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023 , ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 102/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 181261/π.ε 2022/26-01-2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου ,Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Δείτε τον εδώ.