Έγκριση 1.700.000,00 € για την επαναδημοπράτηση του Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Νεάπολης

252

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κ. Ιωάννη Τσακίρη, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, του έργου «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου – Γ.Ε.Λ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑ.Λ) στη Δ.Κ Νεάπολης Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με σκοπό την επαναδημοπράτησή του.

Μετά από αίτημα του Δήμου, η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου απέστειλε πρόταση (αριθ. πρωτ. 431568/22.12.2021) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου – Γ.Ε.Λ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑ.Λ), από το οποίο είχαμε στις 29.12.2021 την απόφαση ένταξης/τροποποίησης.

Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,  τον  Γ.Γ. κ. Δημήτρη Σκάλκο,  τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα,  τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και του Δήμου, που  συνέδραμαν στην  ένταξη του εν λόγω έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.