Έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών με απόσυρση ορισμένων φρούτων

927

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 2017/1165 θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων.

Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση φρούτων από την αγορά για δωρεάν διανομή που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και θα υλοποιηθεί είτε μέσω Οργάνωσης Παραγωγών που υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, είτε και από μεμονωμένους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΟΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.