Έκτακτη Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

418

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει εκτάκτως η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω  θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί οικονομικής  διαχείρισης  της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής  κατά την περίοδο  Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2018  και λήψη απόφασης  για περαιτέρω ενέργειες»

Αρχείο πρόσκλησης