Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

659
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου με θέμα:

Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και την μεταφορά αυτών από την ΔΚ Νεάπολης στην Αθήνα.

Αρχείο πρόσκλησης