Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

567
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών, καθώς και την μεταφορά αυτών.

Αρχείο πρόσκλησης