Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

479
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος:

“Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών , καθώς και την μεταφορά αυτών”.

Αρχείο πρόσκλησης