Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

151
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 συνεδριάζει Εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση του ΜΟΝΟΥ θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).

Αρχείο πρόσκλησης