Έναρξη εργασιών τριών νέων έργων στις Κοινότητες Μολάων, Νεάπολης και Ασωπού

518

Ολοκληρώθηκαν οι δημοπρασίες και υπεγράφησαν από το Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιρειών οι συμβάσεις για την κατασκευή τριών νέων έργων στις Δημοτικές Ενότητες Βοιών, Μολάων & Ασωπού αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού 1.436.640,02 €.

  • Ανακατασκευή πεζοδρομίων Κοιν. Νεάπολης σε τμήμα της οδού Ακτής Βοιών, από γέφυρα ποταμιάς έως πρώην Γυμνάσιο εντός σχεδίου πόλης, προϋπολογισμού 216.640,67 €.
  • Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, αλλά και τη γενικότερη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, προϋπολογισμού 1.050.000,00 €.
  • Ανάπλαση πλατείας Ασωπού προϋπολογισμού 169.999,35 €.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  μέσω του Προγράμματος  «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» που έχει σαν στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ