Ένταξη έργου αποκατάστασης παλιού κτιρίου Συκικής Μολάων

409

Ο Δήμος Μονεμβασίας πληροφορεί τους δημότες του και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, ότι εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 ευρώ.
Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και η πρώτη που υποβλήθηκε πανελλαδικά.
Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του παλιού κτιρίου «ΣΥΚΙΚΗΣ» στους Μολάους και μετατροπής του σε χώρο, πολιτιστικών ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Πρόκειται για κτίριο βιομηχανικού χαρακτήρα σημαντικής αξίας για τη ‘μνήμη’ της πρότερης χρήσης του στην τοπική κοινωνία που δεν χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια, εμβαδού 637,10 μ2, εντός οικοπέδου εμβαδού Ε=1.433,15 μ2.
Η παρέμβαση στο ιστορικό κτίριο θα συμβάλλει στο να καταστεί η συγκεκριμένη υποδομή επισκέψιμη από το κοινό, αποτελώντας πυρήνα εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας περιφερειακής, διαπεριφερειακής ή και εθνικής σημασίας και επίσης θα ενθαρρύνει την εξωστρέφεια του τοπικού πληθυσμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ