Ένταξη των επιτηδευματιών στην ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

831

Από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου ενημερώνονται οι υπόχρεοι επιτηδευματίες του Δήμου Μονεμβασίας για την υποχρέωση τους να ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων και επιτηδευματιών. Απόφαση Υπ. Επικρ. 16301 ΕΞ 2023/01.04.2023 (ΦΕΚ 2478/18.04.2023 τεύχος Β’)

Τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τις υποθέσεις που αφορούν στις δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων και τη πληρωμή των αντίστοιχων τελών θα έχουν πλέον οι επαγγελματίες του Δήμου Μονεμβασίας  που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο, καθώς ο Δήμος μας συμμετέχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων και πληρωμών των τελών επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Η παραγωγική λειτουργία για τον Δήμο Μονεμβασίας θα ξεκινήσει από  01 Ιανουαρίου 2024.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις που προσφέρει ο Δήμος Μονεμβασίας με στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τον Δήμο.

Παράλληλα, αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών, καθώς μπορούν να εξοφλούν ηλεκτρονικά τα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% και 5%, ενώ και οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουν με ανάλογη διαδικασία το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων.

Η ταυτοποίηση χρηστών για τις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr και συγκεκριμένα στο https://dae.govapp.gr στην ενότητα για τις επιχειρήσεις, όπου θα συνδέονται με κωδικούς τους taxisnet. Υπάρχει εγχειρίδιο με πληροφορίες αναρτημένο στην ιστοσελίδα Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων (govapp.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λογιστή σας ή στο τμήμα εσόδων του Δήμου μας στο τηλέφωνο: 2732360529.

Δείτε την ανακοίνωση.