Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου

2445

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου και σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών και ενεργειών, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ αναφέρει τα εξής:

”Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2014-2023 είχατε προκρίνει σαν πρώτη λύση τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική και όχι με την Πελοπόννησο.
Ξαφνικά στο φετινό ΔΠΑ αναφέρετε, ότι το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης «φαίνεται να αποκτά το χαρακτήρα του επείγοντος» και προκρίνετε ως πρώτη λύση τη διασύνδεση με την Πελοπόννησο, μέσω του Δήμου Μονεμβασίας, ζητάτε δε να χαρακτηρισθεί το έργο αυτό ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.
Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε ένα πρόχειρο σχεδιασμό όδευσης και ανέθεσε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά τις αντιρρήσεις από το Δήμο Μονεμβασίας, συλλόγους και δημότες, βελτίωσε το σχεδιασμό, πλην όμως απέχει πολύ από τις προτάσεις του Δήμου.
Παρόλα αυτά στο ΦΕΚ του ΔΠΑ που δημοσιεύθηκε, εγκρίθηκε ακριβώς ο αρχικός σχεδιασμός που είχε προτείνει ο ΑΔΜΗΕ, για τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, όπως περιγράφεται στη σελίδα 27369, με τον οποίο, σαν Δήμος έχουμε διαφωνήσει κάθετα με την αριθ. 140/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία σας επισυνάπτουμε.
Επίσης είχαμε ζητήσει τη διαβεβαίωση ότι το έργο δεν θα εξυπηρετήσει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, αφού είναι γνωστό ότι έχουν κατατεθεί και βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης πολλές προτάσεις για εγκατάσταση Α/Γ, ακριβώς εκεί που θα διέλθει η Γραμμή Μεταφοράς και στο ίδιο ΦΕΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές από τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητη η Γραμμή Μεταφοράς για την υποβοήθηση του συστήματος στη σύνδεση με τα Αιολικά Πάρκα, όπως στις σελίδες 27320, 27321, 27415 και 27298.
Με βάση τα προηγούμενα, σας υπενθυμίζω τις αντιρρήσεις μας και σας επισημαίνω ότι θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εάν δεν τροποποιηθεί ο σχεδιασμός και δεν δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης Α/Γ στην επικράτεια του Δήμου μας, όπως είχε τονισθεί κατά τη συνάντησή μας και με τον Υπουργό Ενέργειας κο Σκουρλέτη”.