Αίτηση διαχείμασης κυψελών για τους μελισσοκόμους

3393

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Λακωνίας θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ.Α.Ο.Κ. αίτηση δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου 2018.

Η δήλωση καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους – κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η αίτηση δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Α.Ο.Κ.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ