ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

659

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης τοποθετείται με δελτίο τύπου σχετικά με τα έργα Αγροτικής οδοποιίας που υλοποιούνται στο Δήμο:

“Σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου έχουν κατανεμηθεί από 45.000,00 € περίπου για Αγροτική Οδοποιία από 3 προγράμματα, 2 του Υπουργείου Εσωτερικών και 1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορούν σε τσιμεντοστρώσεις.

Αυτά, εκτός του ετήσιου προγράμματος Αγροτικής Οδοποιίας με τα μηχανήματα του Δήμου.

Το 1ο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ προϋπολογισμού 694.843,81 €, το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε και υλοποιήθηκε αφορούσε σε 15.000,00 € περίπου ανά Κοινότητα, εκτός αυτών που είναι σε περιοχή NATURA διότι εκεί απαιτείται εκτός από Προμελέτη Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), η οποία είναι σύνθετη και χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκπονηθεί και να εγκριθεί.

Από το 2ο έργο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ προϋπολογισμού 2.407.980,50 €, κατανέμεται από 15.000,00 € περίπου στις Κοινότητες σε NATURA, αφού ελήφθησαν οι ΠΠΔ και ΕΟΑ και ακόμη από 30.000,00 € περίπου στις υπόλοιπες Κοινότητες (με ΠΠΔ). Έργο το οποίο έχει εγκριθεί, δημοπρατηθεί και οσονούπω υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ακολουθήσει η υλοποίησή του. Στο ίδιο πρόγραμμα υλοποιείται και το έργο Αυλός-Πλατανιάς (Πλατανιστό) Κοιν. Παντανάσσης.

Από το 3ο πρόγραμμα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 500.000,00 €, κατανέμεται από 30.000,00 € περίπου στις Κοινότητες σε NATURA (με ΠΠΔ και ΕΟΑ) και ένα τμήμα δρόμου προς τον οικισμό Βαρκό Κοιν. Καστανέας.

Με το 3ο πρόγραμμα, επιτυγχάνεται η κατανομή από 45.000,00 € περίπου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου για τσιμεντοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους εκτός οικισμών και σε θέσεις που υπέδειξαν οι ίδιες οι Κοινότητες.

Κάθε άλλη πληροφόρηση για αδικίες, εξαιρέσεις κλπ είναι αναληθής, αλλά και συνήθης για τους συγκεκριμένους.

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Μονεμβασίας είναι από τις ελάχιστους Δήμους στη χώρα, ίσως και ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει και στα τρία προγράμματα και έχει προχωρήσει τόσο πολύ τη διαδικασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ”

Δείτε το δελτίο τύπου.