Αγωγός East med: Ενημέρωση για τα σημεία διέλευσης

1353

Προς επιβοήθηση των δημοτών αναρτούμε την παρακάτω ανακοίνωση της εταιρείας  LINARDOS PC, που αφορά στην πρόσκληση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ EAST MED ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, για την πιθανή διέλευσή του από το Δήμο Μονεμβασίας:

«Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει αναλάβει την μελέτη κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού, οι θιγόμενοι από την διέλευση του αγωγού ιδιοκτήτες των Τοπικών, Δημοτικών Κοινοτήτων ΝΟΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΛΙΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΙΕΣ, ΑΓΓΕΛΩΝΑ, ΣΥΚΕΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ) και ΜΟΛΑΟΙ να προσέλθουν στους ΜΟΛΑΟΥΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ, Κεντρική πλατεία Μολάων Δήμου Μονεμβασίας Τ.Κ. 23052 από 18/07/2022 έως 22/07/2022, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. με σκοπό να ενημερωθούν, από εκπροσώπους μας, για τα προκαταρτικά κτηματολογικά Διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, αντίγραφα δήλωσης στο Κτηματολόγιο  κλπ)».