Αγωγός EastMed Poseidon

1342

Ο αγωγός EastMed – Poseidon αποτελεί μια ενεργειακή υποδομή που στοχεύει στη διασύνδεση μεταξύ των πηγών της Ανατολικής Μεσογείου (υποθαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Λεβαντίνης) και των Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, μέσω Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας.

Στις 24/10/2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των αρμόδιων φορέων και της εταιρείας  IGI Poseidon S.A. , η οποία είναι υπεύθυνη εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) για το Έργο του Αγωγού EastMed. Η συνάντηση είχε σκοπό τη  γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ΜΠΚΕ και τη συλλογή σχολίων επί της Μελέτης, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Το έργο βρίσκεται στη φάση των αδειοδοτήσεων και δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το τελικό επενδυτικό σχέδιο.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την χάραξη του αγωγού ή θεωρείτε ότι βλάπτεται η ιδιοκτησία σας, μπορείτε να προχωρήσετε σε αναφορά, σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας και στον παρακάτω σύνδεσμο ( ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΑΝΑΦΟΡΩΝ)

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια εταιρεία (IGI Poseidon S.A) στο τηλέφωνο 212 80 81 431 και στο e-mail: report@igi-poseidon.com

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΑΝΑΦΟΡΩΝ