3. Αδέσποτα προς Υιοθεσία

167

Υπεύθυνη ιδιοκτησία (παρ. 14, άρθρου 8 του Ν. 4830/2021)

«Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. 
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. 
Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. 
Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο.»