ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΑ ΒΑΤΙΚΑ

837

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μολάοι 05 Μαΐου 2022                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο    Σ Τ Α    Β Α Τ Ι Κ Α

 Ένα  όνειρο,  ένας στόχος, μια προσπάθεια ετών γίνεται πραγματικότητα.

Ολοκληρώνοντας μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία που περιελάμβανε  τη σύνταξη ειδικών μελετών, εγκρίσεις κρατικών υπηρεσιών/ φορέων, συνεχείς επαφές, κλπ  η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από μηδενική βάση τον Απρίλιο του 2014,  υποβάλαμε σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΝ τον Μάιο του 2021.  Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ  στις 30/11/2021, δόθηκε η έγκριση  επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για την κατασκευή πεδίου προσγείωσης – απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών και τη διάνοιξη δρόμου πρόσβασης  στη θέση «Αγραπιδόλουτσα»,  εκτός των ορίων οικισμού «Μεγάλη Σπηλιά» της ΤΚ  Αγίου Γεωργίου, εντός ορίων ΤΚ Παντανάσσης  της ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας, μετά από πολυετείς προσπάθειες του Αντιδημάρχου της ΔΕ Βοιών κ. Χαράλαμπου Κουτσονικολή.

Σύμφωνα με την έγκριση καταλληλότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο αεροδιάδρομος προβλέπεται να έχει καθαρό  μήκος 720Χ20m και με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας 780X60m. Ο προσανατολισμός του διαδρόμου είναι 10/28 και το υψόμετρο του πεδίου τα 150m.

Σύντομο Ιστορικό

         Αρχικά η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2000, συνεχίστηκε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2011 με την έκδοση ΚΥΑ,  ύστερα από πρωτοβουλία της Αερολέσχης Βατίκων.  Δυστυχώς όμως,  όταν ξεκινήσαμε το 2012 την υλοποίηση του έργου, διαπιστώθηκε ότι για σοβαρούς τεχνικούς, αλλά πρωτίστως διαδικαστικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η κατασκευή του, αφού  δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν οι όροι που έθετε η ΚΥΑ, συνδυαστικά με την χορηγηθείσα από την ΥΠΑ έγκριση καταλληλότητας.

Έτσι από το 2013 – 2014 ξεκινήσαμε εξ αρχής τη διαδικασία με νέα προτεινόμενη θέση (πλησίον της αρχικής), νέες μελέτες, εγκρίσεις κλπ, που ύστερα από συστηματική προσπάθεια ολοκληρώθηκε  το 2021.

Σπουδαιότητα  του έργου

         Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής με πολλαπλές ωφέλειες και τεράστια προοπτική για την ευρύτερη περιοχή των Βατίκων  με χρήσεις πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας, αερομετακομιδής εκτάκτων περιστατικών, τουριστικής εξυπηρέτησης (ιδιωτικά τζετ, κλπ).

Το σπουδαίο αυτό έργο θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,  αφού θα μπορεί να εξυπηρετεί μικρά επιβατικά αεροσκάφη, και ιδιωτικά τζετ σε προβλεπόμενο χώρο ολιγοήμερης στάθμευσης.  Εξίσου όμως σημαντικές  – πέραν της αθλητικής χρήσης – θα είναι οι  χρήσεις της πυρανίχνευσης / πυρασφάλειας  και της μετακομιδής  εκτάκτων περιστατικών υγείας, αφού αυξάνουν  σημαντικά  το  αίσθημα  ασφάλειας  σε  κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής των Βατίκων  και της Ελαφονήσου.

Συνεχίζουμε απερίσπαστα την προσπάθειά μας, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή της με την κατασκευή και λειτουργία του έργου, έχοντας αρωγούς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και όλους όσους οραματίζονται με αισιοδοξία  το μέλλον του τόπου.

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δελτίο τύπου