ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Σ.Π.Η.Ε. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΒΡΥΣΑΚΙΑ – ΚΡΑΝΙ» ΚΑΙ «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ»

640

Κατατέθηκε χθες 8 Φεβρουαρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου, η αίτηση ακυρώσεως κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της έγκρισής της από την Υπουργό Πολιτισμού, για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις «Βρυσάκια-Κράνι» και «Λυκογκρεμός»  στη Δ.Ε. Βοιών.

Η αίτηση ακυρώσεως έλαβε αριθμό καταθέσεως Ε382/08-02-2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δελτίο τύπου.