Ανάρτηση οριστικών πινάκων για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας

413

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες που αφορούν την πρόσληψη μίας (1) ΥΕ Καθαρίστριας Σχολικών κτιρίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ