Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2018

94

Τα παρακάτω κληροδοτήματα προβαίνουν στην ανάρτηση – δημοσίευση των πινάκων των απολογισμών του, έτους 2018:

G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα

Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά της ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών

& Θεοδώρου Μ. Κωστάκου της ΔΚ Πακίων ΔΕ Μολάων

Οι αναρτήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Απολογισμός κληροδοτήματος «G. Kellis»

Απολογισμός κληροδοτήματος «Δημητρίου Παπαπαύλου»

Απολογισμός κληροδοτήματος «Νικολάου & Αγγελικής Κοντομηνά»

Απολογισμός κληροδοτήματος «Θεοδώρου Μ. Κωστάκου»