Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων έτους 2016

578

Το κληροδότημα ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα G. Kellis, η κληρονομία Δημητρίου Παπαπαύλου και Μαρίας Κ. Τσιγκούνη προβαίνουν στην ανάρτηση των Πινάκων Απολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2016.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολα-ζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Απολογισμός κληροδοτήματος «G. Kellis»

Απολογισμός κληρονομίας «Δημητρίου Παπαπαύλου»

Απολογισμός κληρονομίας «Μαρίας Κ. Τσιγκούνη»