Ανάρτηση προσωρινών πινάκων για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας

379

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες  αποτελεσμάτων για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bkolliakou@monemvasia.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ