Ανέγεση νέας πτέρυγας στο Λύκειο Νεάπολης προϋπολογισμού 2.600.000,00 €

1054

Υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη Πέτρο, η απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μονεμβασίας.
Το έργο αφορά στην προσθήκη νέου κτιρίου συνολικής δόμησης 1.274,20 μ2 στο υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα Λυκείου της Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα του σχετικού κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:

κατασκευή χώρων υπογείου – πρώτου ισογείου συνολικής δόμησης 492,29 μ2 το οποίο θα αποτελείται από λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο, αίθουσες εργαστηρίων, αίθουσες διδασκαλίας, wc, wc για Αμεα και αποθηκευτικούς χώρους.
κατασκευή χώρων δεύτερου ισογείου συνολικής δόμησης 528,77 μ2 το οποίο θα αποτελείται από wc αγοριών, κοριτσιών, Αμεα και προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηρίων και παρασκευαστήριο και
κατασκευή χώρων ορόφου συνολικής δόμησης 253,14 μ2 το οποίο θα αποτελείται από γραφεία καθηγητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, γραμματείας, αναρρωτήριο, wc προσωπικού, Αμεα και χώρους αναμονής.

Με την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο χώρο Λυκείου Νεάπολης επιδιώκεται η αναβάθμιση υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δ.Κ Νεάπολης της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και η προσβασιμότητα των Αμεα.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Τριχείλης Ηρακλής, ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε.Υ.Δ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ομοίως όλους όσους συνέδραμαν στη μελέτη -προώθηση και ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δελτίο τύπου