Αναβάθμιση ευρυζωνικού φάσματος σε Γυμνάσια & Λύκεια από το Δήμο Μονεμβασίας

506

Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες (λόγω covid-19) που καλούνται να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ο Δήμος Μονεμβασίας μέσω της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ενεργοποίησε νέες συνδέσεις ευρυζωνικότητας στο σύνολο των σχολικών μονάδων Γυμνασίων Και Λυκείων.

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας σε τηλεφωνία και διαδίκτυο, φρόντισε πριν την επανέναρξη των σχολικών μονάδων, να δώσει νέες ψηφιακές λύσεις ενεργοποιώντας επιπλέον υπηρεσίες διαδικτύου ώστε να διευκολύνει τις ανάγκες που γέννησε η νέα πραγματικότητα στη διδασκαλία.

Η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη από την αναβάθμιση ταχυτήτων που «τρέχει» παράλληλα το Σχολικό Δίκτυο.