Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Διαδρομών Πεζοπορίας του Δήμου Μονεμβασίας – Μονοπάτια

2041

Ο Δήμος Μονεμβασίας υπέβαλε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πρόταση για τη χρηματοδότηση της Αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Μονεμβασίας – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ.

Η πρόταση έχει προϋπολογισμό 789.644,59 ευρώ και προβλέπει παρεμβάσεις αναβάθμισης υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών-διαδρομών μήκους 268,7 χιλιομέτρων και στις πέντε (5) Δημοτικές  Ενότητες του Δήμου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις και αφορούν: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους,  Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κατεύθυνσης μονοπατιού, Προμήθεια και Τοποθέτηση πινακίδων: α) Θέσης β) Εισόδου με χάρτες και πληροφορίες διαδρομών, ενημέρωσης για θέα, Προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων Περιπτέρων έκτακτης ανάγκης/ανάπαυσης, Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων καταγραφής διερχομένων,  Ψηφιακή Σήμανση Δικτύου Μονοπατιών και Δράσεις Διάχυσης-Προβολής-Προώθησης.

Βασικοί και κρίσιμοι στόχοι είναι το έργο: Να αναπτύσσει τον εναλλακτικό τουρισμό, να ενσωματώνει την κοινωνία των πολιτών, αφού η εγκατάσταση της σήμανσης καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται θα εκτελεστούν με τη συνδρομή τοπικών κοινωνικών φορέων και τέλος να προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα  οικονομία, αφού η συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και τις τοπικές δραστηριότητες της περιοχής θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ελκυστικού τουριστικού πακέτου, το οποίο θα προωθήσει και θα ενισχύσει σημαντικά την επισκεψιμότητα του προορισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ