Αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 10ης Νοεμβρίου στη Δ.Ε. Βοιών

338

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 10ης Νοεμβρίου 2021, η οποία προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων στις Κοινότητες της Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας:
1. Παντάνασσας,
2. Άγιου Γεωργίου,
3. Αγίων Αποστόλων και
4. Αγίου Νικολάου.

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ του 20% της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές Ε.Λ.Γ.Α.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 στο Δημαρχείο Νεάπολης.

Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ θα βρίσκεται στις:

17 Νοεμβρίου 2021 (Τετάρτη)

– 18 Νοεμβρίου 2021 (Πέμπτη)

– 24 Νοεμβρίου 2021 (Τετάρτη) και

– 25 Νοεμβρίου (Πέμπτη) στη Νεάπολη για την παραλαβή των δηλώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και την ημερομηνία λήξης της αναγγελίας το σύστημα -κλειδώνει. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά να τηρείτε τις προθεσμίες.

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε τμήμα που δηλώνεται.
2. Ο Ε.Λ.Γ.Α. καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την παραγωγή, δηλαδή ζημιές στους καρπούς.
3. Με την Κ.Υ.Α. 80/14270/31-1-2014 τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :
 Καρποφόρα δέντρα: 0,10 € ανά δέντρο.
 Καρποφόρα δέντρα: 10 € ανά στρέμμα (για πυκνή φύτευση άνω των 100 δέντρων ανά στρ.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:
Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021,

Β) Ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και Γ) Αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ